Balans

Valuta: EUR/GBP

Koers 0.90 Hoogste koers 0.90
Laagste koers 0.89 1-jrs rend. 0.00
Balans
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Eigen vermogen
0
0
0
0
0
0
0
0
Vreemd vermogen
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal vermogen
0
0
0
0
0
0
0
0
Solvabiliteit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cash
0
0
0
0
0
0
0
0
Kasstroom
0
0
0
0
0
0
0
0
Werknemers
0
0
0
0
0
0
0
0
Omzet per werknemer
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Kasstroom / vreemd vermogen
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0