KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgevingen ontvangen door KBC Groep NV

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 20 april 2018, 08 uur

Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)   

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving een op 16 april 2018 en een op 17 april 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock . de rapporteringsdrempel van 5% (stemrechten, zonder equivalente financiële instrumenten) eerst opwaarts en dan neerwaarts overschreden heeft. 

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van (effecten met) stemrechten
 • Kennisgeving door: BlackRock .
 • Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1
 • Transactiedatum: 13 april 2018 en 16 april 2018
 • Overschreden drempel: 5%

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

 • Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 418 597 567
 • Details van de kennisgeving(en): zie bijlage 1
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Zie "11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held" in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).
 • De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Lees het volledige persbericht in de bijlage

Bijlage