Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 23 oktober 2018 - 18u00 (CET)

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van JPMorgan Asset Management Holdings Inc., ontvangen op 18 oktober 2018

  • Op 18 oktober 2018 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van JPMorgan Asset Management Holdings Inc., een moederonderneming of een controlerende persoon, op 15 oktober 2018 onder de kennisgevingsdrempel van 5% is gezakt door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Op de datum van de kennisgeving bezit JPMorgan Asset Management Holdings Inc., via JPMorgan Asset Management (UK) Limited, in totaal 3.455.723 stemrechten en 40.862 gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall). Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezat JPMorgan Asset Management Holdings Inc., via JPMorgan Asset Management (UK) Limited, op de datum van de kennisgeving 4,81% van het totaal aantal stemrechten terwijl de totale positie 4,87% was.
  • De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%), JPMorgan Asset Management International Limited (100%), JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited (100%), JPMorgan Asset Management (UK) Limited (100%).
  • De kennisgeving van JPMorgan Asset Management Holdings Inc. kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie:
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam (beurscode 'FAGR'). De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Open onderstaande link voor het persbericht:

Bijlage