Stichting Pensioenfonds PostNL kiest voor Kempen Capital Management als fiduciair manager

's-Hertogenbosch, 20 november 2018


Vandaag maken we bekend dat Stichting Pensioenfonds PostNL kiest voor Kempen Capital Management, de vermogensbeheerder van Van Lanschot Kempen, als nieuwe fiduciair manager.

Stichting Pensioenfonds PostNL is verantwoordelijk voor ruim 95.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van circa € 8,5 miljard. Met ingang van het tweede kwartaal van 2019 zal Kempen Capital Management (Kempen) over het totale belegd vermogen van Stichting Pensioenfonds PostNL adviseren. Eind september is al een start gemaakt met de transitie.

Leni Boeren, CEO van Kempen: 'Wij zijn trots dat Stichting Pensioenfonds PostNL voor ons heeft gekozen als fiduciair manager. De lange termijnvisie van het pensioenfonds, waarbij een eigen beleggingsbeleid met een maatschappelijk verantwoord karakter en een maatwerkuitvoering belangrijke zaken zijn, sluit goed aan bij Kempen. Het is een partnerschap over generaties, met een duidelijke blik naar de toekomst. Dit versterkt onze positie als fiduciair manager in de Nederlandse markt. Wij kijken uit naar een langdurige samenwerking met Stichting Pensioenfonds PostNL .'

René van de Kieft, voorzitter van Stichting Pensioenfonds PostNL : 'Het team van Kempen heeft van meet af aan indruk gemaakt door de kwaliteit van de analyses, de relationeel sterke communicatie en de concrete oplossingsgerichtheid. Wij hebben als bestuur het vertrouwen dat wij met Kempen op het gewenste professionele besturingsniveau op het terrein van vermogensbeheer gaan komen.'

FINANCIËLE AGENDA

19 december 2018          Voorgenomen betaaldatum kapitaaluitkering

21 februari 2019              Publicatie jaarcijfers 2018

24 april 2019                    Publicatie trading update eerste kwartaal 2019     Media Relations
: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam , is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Op financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, tenzij specifiek anders aangegeven.

Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht kunnen informatie bevatten over Van Lanschot Kempen N.V. and/or Van Lanschot N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage