KBC Groep: Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving en aankondiging nieuw notificatie-adres

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 21 december 2018, 18u

Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving

en aankondiging nieuw notificatie-adres

Resultaat van de kapitaalverhoging voor het personeel

De traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel van KBC Groep NV en haar Belgische dochtervennootschappen heeft op 21 december 2018 geleid tot de volgende wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen/stemrechten van KBC Groep NV:

- Het maatschappelijk kapitaal is verhoogd met 905 962,59  euro tot 1 456 980 548,26 euro.
- Het totale aantal aandelen is gestegen met 258 109 tot 416 155 676 aandelen. Het totale aantal stemrechten is eveneens gestegen met 258 109 tot 416 155 676.

De meest recente informatie met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal en het aantal uitstaande aandelen van KBC Groep NV is eveneens beschikbaar op www.kbc.com.

Nieuw notificatie-adres

De transparantiewetgeving heeft als doel het tot stand brengen van transparantie in de aandeelhoudersstructuur van genoteerde vennootschappen. Om dit te realiseren moeten beleggers in genoteerde vennootschappen – bij overschrijdingen van bepaalde drempels - de betrokken vennootschap inlichten over hun deelneming, door middel van kennisgevingen (notificaties). Voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten. Daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan.

De betreffende notificaties dienen vanaf nu te worden verstuurd naar het nieuwe e-mailadres notifications@kbc.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep
E-mail: investor.relations@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBC Groep is genoteerd op NYSE Brussels.
 

KBC Group NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate
Communicatie /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Tel. 02 429 29 15
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be
 

 

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be

 

Ga de echtheid van dit document na op www.kbc.com/nl/authenticity .

 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Bijlage