Carmignac benoemt Marie-Anne Allier als medefondsbeheerder van de Europese obligatiefondsen Carmignac Sécurité en Carmignac Portfolio Sécurité

Met veel genoegen kondigt Carmignac de benoeming aan van Marie-Anne Allier als medefondsbeheerder van de Europese obligatiefondsen Carmignac Sécurité en Carmignac Portfolio Sécurité. Carmignac Sécurité is één van de grootste (11,86 miljard Euro aan activa onder beheer per 29/03/2019) en oudste fondsen van Carmignac. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1989 is het een cruciaal element in het aanbod van Carmignac aan vastrentende fondsen.

De toch al sterke expertise van het obligatieteam van Carmignac wordt nog verder uitgebreid door de komst van Marie-Anne, die over een ruime ervaring beschikt in het beheer van samengestelde, actief beheerde Europese vastrentende fondsen.