Nyrstar: Vergadering van Houders van 5,00% Converteerbare Obligaties te houden op 29 juli 2019

DIT BERICHT IS NIET VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT VERBODEN ZOU ZIJN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT

Gereglementeerde informatie

Nyrstar: Vergadering van Houders van 5,00% Converteerbare Obligaties te houden op 29 juli 2019

12 juli 2019 om 8:00 CEST

Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap”, en, samen met haar dochtervennootschappen, de “Groep”) nodigde vandaag de houders (de “Obligatiehouders”) van de 5% converteerbare obligaties met vervaldag in 2022 uitgegeven door de Vennootschap op 11 juli 2016 (ISIN: BE6288132101) (de “Obligaties”) om een algemene vergadering van Obligatiehouders (de “Vergadering”) bij te wonen.

Deze Vergadering wordt bijeengeroepen om de goedkeuring te vragen aan Obligatiehouders van bepaalde voorstellen tot besluit, om de implementatie van de financiële herstructurering (de “Herstructurering”) mogelijk te maken die aangekondigd werd door de Vennootschap op 15 april 2019 (de “Aankondiging van 15 april”), waar de details worden uiteengezet van de Herstructurering en de lock-up overeenkomst die is aangegaan door, onder andere, de Vennootschap, Trafigura Pte Ltd., bepaalde kredietverstrekkers van de Nyrstar, bepaalde houders van de 8,5% niet-gesubordineerde obligaties met vervaldag in 2019 en 6,875% niet-gesubordineerde obligaties met vervaldag in 2024, beide uitgegeven door Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. en bepaalde houders van de Obligaties (de "Lock-Up Overeenkomst").

De Obligatiehouders die partij zijn bij de Lock-Up Overeenkomst vertegenwoordigen meer dan 97% van de totale uitstaande hoofdsom van de Obligaties (de "Ondersteunende Houders"). Overeenkomstig de bepalingen van de Lock-Up Overeenkomst, hebben de Ondersteunende Houders ermee ingestemd om onverwijld alle handelingen te ondernemen die redelijkerwijze vereist of wenselijk zijn om de Herstructurering te ondersteunen, mogelijk te maken en te implementeren of op een andere manier uitvoering te geven aan de Herstructurering, met inbegrip van het stemmen voor het voorstel tot besluit zoals uiteengezet in de uitnodiging tot de Vergadering.

De Vergadering zal plaatsvinden op maandag 29 juli 2019 om 12.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België. Voor meer informatie over de Vergadering en de voorstellen tot besluit, gelieve te verwijzen naar de uitnodiging tot de Vergadering die werd gepubliceerd op de Nyrstar website (https://www.nyrstar.com/nl/investors/share-and-bondholder-information/bondholder-information) en op de website van de Tabelleringsagent.

Meer informatie over de Vergadering en hoe kan worden deelgenomen kan worden verkregen bij de Tabelleringsagent:

Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Londen WC1H 8HA
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 20 7704 0880
Fax: +44 20 3004 1590
T.a.v.: Thomas Choquet 
E-mail: nyrstar@lucid-is.com
Website: www.lucid-is.com/nyrstar

Over Nyrstar

Nyrstar is een wereldwijde multi-metaalonderneming met een positie als marktleider in zink en lood en een groeiende positie in andere basismetalen en edele metalen die als essentiële grondstoffen worden aangemerkt in de snelle verstedelijking en industrialisatie van onze veranderende wereld. Nyrstar onderneemt mijnbouw-, smelterij- en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en biedt werk aan ongeveer 4.100 mensen. Nyrstar is gevestigd in België en heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar is genoteerd aan de Euronext Brussels onder het tickersymbool NYR. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anthony Simms Hoofd Beleggerrelaties  en Insured Risk T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

Franziska Morroni     Hoofd Corporate CommunicationsT: +41 44 745 8295M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

Noch de Trustee, noch de Tabelleringsagent, of enige van hun respectieve agenten aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de informatie opgenomen in deze aankondiging en noch de Vennootschap, noch de Trustee, noch de Tabelleringsagent, of enige van hun respectieve bestuurders, werknemers of verbonden vennootschappen geeft enige verklaring of aanbeveling van welke aard ook met betrekking tot de Vergadering. Deze aankondiging moet samen gelezen worden met de uitnodiging tot de Vergadering. Geen aanbod om enige Obligaties te verwerven wordt gedaan door deze aankondiging. Deze aankondiging en de uitnodiging tot de Vergadering bevatten belangrijke informatie, die zorgvuldig gelezen moet worden vooraleer enige beslissing met betrekking tot de Vergadering genomen wordt. Indien de economische houders van de Obligaties enige twijfel hebben omtrent de door hen te ondernemen stappen, dienen ze onmiddellijk eigen financieel en juridisch advies in te winnen, inclusief met betrekking tot enige fiscale gevolgen, bij hun makelaar, bankier, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financieel, fiscaal of juridisch adviseur.

Deze aankondiging en de uitnodiging tot de Vergadering vormen geen aanbod om Obligaties te kopen of een verzoek tot aanbod om Obligaties te verkopen. Deze aankondiging en de uitnodiging tot de Vergadering is enkel gericht aan houders van Obligaties die personen zijn aan wie dit anderszins wettelijk kan worden gedistribueerd (“relevante personen”). Dit is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn mogen niet op basis van dit document handelen of hierop vertrouwen.

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN AANDELEN, OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN VAN NYRSTAR NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

Bijlage