Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 16 juli 2019 – 20u00 CEST

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van Waterland Private Equity Fund VI C.V., Filiep Balcaen en Fagron NV, ontvangen op 11 juli 2019

  • Op 11 juli 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het (indirect) aandeelhouderschap van Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Filiep Balcaen op 5 juli 2019 de kennisgevingsdrempel van 25% heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. De overeenkomst tussen Fagron NV en Waterland Private Equity Fund VI C.V./Filiep Balcaen om in onderling overleg te handelen is verlopen.
  • De kennisgeving vindt plaats door:
    • Een moederonderneming of een controlerende persoon.
    • Personen die in onderling overleg handelen.
  • Op de datum van de kennisgeving bezitten Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Filiep Balcaen (indirect) in totaal 15.144.574 stemrechten. 14.537.545 stemrechten worden gehouden door WPEF VI Holdco III BE B.V. en 607.029 stemrechten worden gehouden door Floorenter NV.
  • Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezitten Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Filiep Balcaen op de datum van de kennisgeving (indirect) in totaal 21,08% van het totaal aantal stemrechten.
  • WPEF VI Holdco III BE B.V. wordt gezamenlijk gecontroleerd door WPEF VI Holding III BE B.V. (zelf ultiem gecontroleerd door Waterland Private Equity Fund VI C.V.) en Bajabo SARL (zelf ultiem gecontroleerd door Filiep Balcaen). Daarnaast hebben WPEF VI Holdco III BE B.V., WPEF VI Holding III BE B.V en Baltisse NV een overeenkomst afgesloten die te beschouwen is als een akkoord in de zin van artikel 3, §1, 13° a) en b) van de Transparantiewet.
  • De kennisgeving van Waterland Private Equity Fund VI C.V., Filiep Balcaen en Fagron NV kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.       ·

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving