Transparantiereglementering

28/08/2019 – 07:50

Transparantiereglementering: actualisatie conform artikel 74, §8 van de wet van 1 april 2007

Detail van alle verwervingen en van alle overdrachten tijdens het jaar 05/09/2018 – 27/08/2019

Schematisch:

StemrechtenStemrechten 05/09/2018Stemrechten 27/08/2019
Hempel Special Metals Holding GmbH
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland
36%,00 (540.000)0%
F.W. Hempel Metallurgical GmbH
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland
35,86% (537.900)0%
F.W. Hempel Metallurgical GmbH (ex- F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH)
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland
-71,86% (1.077.900)

Toelichting:

Campine NV heeft een notificatie van F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH ontvangen die stelt dat op datum van 27 juni 2019 zij de participatie in Campine NV van F.W. Hempel Metallurgical GmbH 35,86%) en van Hempel Special Metals Holding GmbH (36%) heeft verworven door een fusie door opslorping van deze vennootschappen (onder Duits recht). Dit in het kader van de vereenvoudiging van de structuur van de Hempel groep.

F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH heeft in dezelfde notariële fusieakte en na de fusie-operaties haar naam gewijzigd in F.W. Hempel Metallurgical GmbH.

Wijzigingen in de deelname van de controlerende persoon in een entiteit die aandelen van Campine NV houdt

F.W. Hempel Metallurgical GmbH (ex- F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH) houdt bijgevolg rechtstreeks 71,86% van de stemrechten van Campine NV waardoor de drempel van 70% werd overschreden. De heer Friedrich-Wilhelm Hempel blijft wel de uiteindelijk controlerende persoon met 71,86% van de stemrechten van Campine NV.

De noemer is 1.500.000 aandelen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Karin Leysen
(tel. nr +32 14 60 15 49)
(e-mail karin.leysen@campine.com)

Bijlage