Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 4 maart 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Norges Bank.

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 28 februari 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 27 februari 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
27 februari 2020  
Stemrechten2.090.1552,90%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)94.9990,13%
Totaal aantal stemrechten2.185.1543,03%
  • Op 2 maart 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 28 februari 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
28 februari 2020  
Stemrechten1.897.1812,63%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)86.6670,12%
Totaal aantal stemrechten1.983.8482,75%
  • Op 4 maart 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 3 maart 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
3 maart 2020  
Stemrechten2.128.7622,95%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)86.6670,12%
Totaal aantal stemrechten2.215.4293,07%
  • De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

  
Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen