Tussentijdse verklaring van de statutaire zaakvoerder - Eerste kwartaal van het boekjaar 2019-2020

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierna ons persbericht te vinden met betrekking tot de Tussentijdse verklaring van de statutaire zaakvoerder - Eerst kwartaal van het boekjaar 2019-2020.

Hoogachtend,Bijlage