Ascencio verwerft in het zuidoosten van Frankrijk 5 activa in de voedingsector voor 84,9 miljoen euro

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierna ons persbericht te vinden met betrekking tot de verwerving in het zuidoosten van Frankrijk 5 activa in de voedingsector voor 84,9 miljoen euro.

Hoogachtend,

Bijlage