Umicore - Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen

Umicore hield op donderdag 30 april 2020 op afstand via een live webcast haar gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen in haar hoofdzetel te Brussel, België. De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen op de website van Umicore geraadpleegd worden.

De gewone algemene vergadering keurde het voorstel van Umicore’s raad van bestuur om voorzichtigheidshalve en in het kader van de extreme onvoorspelbaarheid van de situatie wereldwijd door COVID-19, het dividend voor het volledige jaar 2019 te verlagen tot € 0.375 per aandeel (ISIN BE0974320526), hetgeen overeenkomt met het bedrag van het interim-dividend van € 0.375 per aandeel dat reeds werd uitbetaald op 27 augustus 2019. Deze beslissing moet ook gezien worden als een manier waarbij Umicore’s management en raad van bestuur de inspanningen delen over al haar belanghebbenden.


Voor meer informatie:

Investor Relations

Evelien Goovaerts         +32 2 227 78 38                           evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe               +32 2 227 70 68                          eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck            +32 2 227 74 34                          aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers          +32 2 227 71 47                           marjolein.scheers@umicore.com


Umicore profiel                                               

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en stelt 11.152 mensen in dienst.