Dexia : Pierre Crevits, nieuwe CEO van de groep Dexia

Voorwetenschap en gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 20 mei 2020, 17u00

Pierre Crevits, nieuwe CEO van de groep Dexia


De algemene vergadering van Dexia die vandaag plaatsvond, heeft de benoeming van Pierre Crevits tot bestuurder goedgekeurd. De raad van bestuur besliste hem aan te stellen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia. Hij zal dus vanaf 20 mei deze verschillende mandaten opnemen.

Het directiecomité van Dexia bestaat voortaan uit Pierre Crevits (Voorzitter), Giovanni Albanese (Chief Risk Officer), Guy Cools (Directeur Assets), Benoît Debroise (Directeur Funding and Markets), Véronique Hugues (Chief Financial Officer) en Patrick Renouvin (Chief Operating Officer). Net als in het verleden is de samenstelling van het directiecomité van Dexia Crédit Local dezelfde als die van Dexia.

Gilles Denoyel, voorzitter van de raad van bestuur: ‘Namens de voltallige raad van bestuur wens ik Bart Bronselaer te bedanken voor de grote inzet waarmee hij de onderneming heeft geleid sinds het vertrek van Wouter Devriendt in november 2019, en met name sinds het begin van de gezondheidscrisis. Ik zou ook Pierre Crevits willen feliciteren met zijn benoeming en kijk alvast uit naar onze toekomstige samenwerking in het kader van de geordende resolutie van Dexia, met de steun van de Staten, aandeelhouders en borgstellers van de Groep.’

Pierre Crevits, de nieuwe voorzitter van het directiecomité, wenste eveneens zijn dank te betuigen: ‘Ik dank van harte de raad van bestuur en de Belgische en Franse regering voor het vertrouwen dat zij mij hebben geschonken. Ik sta voor een grote uitdaging die nog wordt versterkt door een ongeziene gezondheidscrisis. Ik voel mij echter klaar om die aan te gaan, met de steun van een directieteam en personeelsleden die mij de afgelopen dagen al hebben bekoord door hun enthousiasme en competentie.

Biografie

Pierre Crevits heeft de Belgische nationaliteit en is houder van een master in de economische en sociale wetenschappen. Na zijn studies was hij vier jaar assistent aan de Universiteit van Namen en werkte vervolgens zijn hele loopbaan bij de Nationale Bank van België. Daar oefende hij verschillende functies uit. Hij stond onder meer aan het hoofd van de dienst macro-economische statistieken, alvorens de leiding te nemen over het secretariaat-generaal van de Bank, een functie die hij tot op vandaag vervulde.

Van 2010 tot 2014 werd hij gedetacheerd als kabinetsdirecteur binnen de Belgische federale regering. Van 2016 tot 2020 leidde hij ook het wetenschappelijke comité voor de overheidsrekeningen bij het Instituut voor de nationale rekeningen. Vandaag is hij nog steeds voorzitter van de raad van bestuur van de groep Namur Invest.

Perscontacten
Persdienst – Brussel
+32 2 213 57 39
Persdienst – Parijs
+33 1 58 58 58 49
Contact investeerders
Investor Relations - Brussel
+32 2 213 57 66 / 57 39
Investor Relations - Parijs
+33 1 58 58 58 49

 

Bijlage