Intervest Offices & Warehouses: Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2019

  • Aandeelhouders kiezen voor 61,6% van de aandelen voor keuzedividend
  • Versterking van het eigen vermogen met € 16,3 miljoen

De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses hebben voor 61,6% van hun dividendgerechtigde aandelen geopteerd voor de inbreng van hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.


Bijlage