ABN AMRO kondigt aflossing aan van Tier 2-instrument van EUR 1,5 miljard

Dit bericht mag geheel noch gedeeltelijk worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid in, naar of vanuit de Verenigde Staten, Japan, Australië of enige andere jurisdictie waar dit zou worden aangemerkt als een overtreding van de aldaar geldende wet- of regelgeving.

  
ABN AMRO kondigt aflossing aan van Tier 2-instrument van EUR 1,5 miljard (XS1253955469)

Onder verwijzing naar de voorwaarden van de Subordinated Fixed-to-Fixed Rate Notes (ISIN XS1253955469) met een omvang van EUR 1,5 miljard en een looptijd tot juni 2025, die in het vijfde jaar aflosbaar zijn onder het Programme for the issuance of Medium Term Notes van ABN AMRO Bank N.V., kondigt ABN AMRO Bank N.V. aan dat zij haar recht uitoefent om deze Notes volledig af te lossen op 30 juni 2020. De handel in deze Notes wordt op 26 juni 2020 beëindigd.

Dit persbericht geldt noch als een aanbod tot het kopen van effecten noch als een uitnodiging tot een dergelijk aanbod en evenmin zullen deze Subordinated Fixed-to-Fixed Rate Notes worden aangeboden of verkocht in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring van de betreffende effecten op grond van toepasselijke effectenwetgeving in een dergelijke jurisdictie.

ABN AMRO Persvoorlichting                         ABN AMRO Investor Relations
Jarco de Swart                                                  Dies Donker
Senior Persvoorlichter                                      Hoofd Investor Relations
pressrelations@nl.abnamro.com                      investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900                                                +31 20 6282282

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

 

Bijlage