Solvay geeft een trading update en kondigt een non-cash bijzondere waardevermindering aan

Brussel, 24 juni 2020 - Solvay geeft vandaag een marktupdate over het tweede kwartaal en benadrukt de veerkracht te midden van de COVID-19-pandemie.

Zoals werd aangekondigd in mei en volgend op de sterke prestaties in het eerste kwartaal kende het tweede kwartaal veel meer economische tegenwind. Activiteiten in de olie- en gassector, de auto-industrie en de luchtvaart werden het zwaarst getroffen, met een omzetdaling van ongeveer 40%, terwijl de activiteiten in de bouw- en mijnbouwsector een daling van ongeveer 20% te kennen gaven. Andere belangrijke markten, zoals gezondheidszorg, agro/voeding, huishoudelijke & persoonlijke verzorging en elektronica hebben zich goed staande gehouden en hielpen om een aantal van de meer geïmpacteerde markten te compenseren. Tegen die achtergrond is de totale omzet van de Groep in april en mei met 20% gedaald in vergelijking met de niveaus in 2019, wat de veerkracht van de gediversifieerde portefeuille van Solvay onderstreept. Verwacht wordt dat soortgelijke trends in de vraag zich in de maand juni zullen voortzetten. Sterke maatregelen voor structurele en tijdelijke kostenreductieprogramma’s en de focus op het genereren van cash helpen om een aantal effecten te verzachten en de Groep te positioneren voor een sterke groei als de markten weer opleven.

Gezien de verslechtering van de economische prestaties op korte- en middellange termijn als gevolg van COVID-19 is er een onderzoek naar bijzondere waardevermindering aan de gang dat waarschijnlijk zal leiden tot een non-cash bijzondere waardevermindering van naar schatting ongeveer €1,5 miljard*. Hierbij komt ongeveer 80% voort uit de goodwill bij de overname van Cytec en het saldo is afkomstig van diverse materiële en immateriële activa. De fundamentele aantrekkelijkheid op lange termijn van Solvay’s Composite Materials en Technology Solutions business blijft onaangetast, gedreven door de vraag naar lichtgewicht producten, elektrificatie en efficiënt gebruik van hulpbronnen. De conclusie van de analyse en de bijkomende details zullen worden verstrekt bij de publicatie van de resultaten voor het eerste halfjaar van Solvay op 29 juli 2020. 

“We blijven krachtige acties ondernemen om de effecten van COVID-19 te verzachten en blijven ons onverminderd richten op het genereren van vrije cashflow, kostenreductie en het bedienen van onze klanten”, aldus Ilham Kadri, Chief Executive Officer. “We versnellen de uitvoering van onze strategische G.R.O.W. programma's om een superieure groei te realiseren door middel van onze leiderschapsposities en innovatie.”

* De uiteindelijke bijzondere waardeverminderingen zullen onder meer afhangen van de wisselkoersen en disconteringsvoeten op 30 juni.


Bijlage