Nyrstar: Ontslag van Commissaris om potentiële belangenconflicten te vermijden

Gereglementeerde informatie

Nyrstar: Ontslag van Commissaris om potentiële belangenconflicten te vermijden

26 juni 2020 om 21u50 CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") geeft vandaag een update over de recente rechtszaken en de impact op het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris van de Vennootschap.

Zoals aangekondigd op 2 juni 2020, hebben een groep van minderheidsaandeelhouders van de Vennootschap, waaronder de heer Kris Vansanten, op vrijdag 29 mei 2020 een dagvaarding betekend aan de Vennootschap en haar bestuurders om te verschijnen voor de ondernemingsrechtbank van Turnhout, te Antwerpen, België.

De Vennootschap werd op de hoogte gesteld dat Deloitte Bedrijfsrevisoren, de commissaris van de Vennootschap, ook is gedagvaard in dezelfde gerechtelijke procedures.

Deloitte Bedrijfsrevisoren heeft de Vennootschap meegedeeld dat het deze dagvaarding zorgvuldig heeft overwogen en dat zij zich zal verdedigen tegen deze vorderingen en dat het daarom, rekening houdend met het wettelijk kader dat de onafhankelijkheid van de commissaris regelt en om elke perceptie van mogelijke belangenconflicten tussen de commissaris, de Vennootschap en haar aandeelhouders in de toekomst te vermijden, ontslag neemt als commissaris van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2020.

Deloitte Bedrijfsrevisoren zal aanwezig zijn op de algemene vergaderingen van 30 juni 2020 om haar ontslag op de aandeelhoudersvergadering toe te lichten en te antwoorden op enige vragen van de aandeelhouders binnen het kader van de Belgische wetgeving met betrekking tot haar verslag van 12 februari 2020 over de jaarrekening voor het boekjaar geëindigd op 31 december 2019.

In overeenstemming met het wettelijk kader dat op haar van toepassing is, zal de Vennootschap nu de benoeming van een nieuwe commissaris bespoedigen en zal zij een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de benoeming van een nieuwe commissaris voor te stellen van zodra de identiteit hiervan vaststaat.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal                   M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage