Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 6 juli 2020 

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen 

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Norges Bank. 

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 1 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat het aantal direct gehouden stemrechten op 30 juni 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
30 juni 2020    
Stemrechten 2.155.080 2,99%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 266.060 0,37%
Totaal aantal stemrechten 2.421.140 3,35%
  • Op 3 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat het aantal direct gehouden stemrechten op 2 juli 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
2 juli 2020    
Stemrechten 2.227.649 3,09%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 266.060 0,37%
Totaal aantal stemrechten 2.493.709 3,45%
  • De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com 

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen