Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 9 juli 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Norges Bank.

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 6 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat het aantal direct gehouden stemrechten op 3 juli 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
3 juli 2020    
Stemrechten 2.118.791 2,94%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 281.015 0,39%
Totaal aantal stemrechten 2.399.806 3,32%
  • Op 7 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat het aantal direct gehouden stemrechten op 6 juli 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
6 juli 2020    
Stemrechten 2.242.427 3,11%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 281.015 0,39%
Totaal aantal stemrechten 2.523.442 3,50%
  • Op 8 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat het aantal direct gehouden stemrechten op 7 juli 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
7 juli 2020    
Stemrechten 2.043.120 2,83%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 288.943 0,40%
Totaal aantal stemrechten 2.332.063 3,23%
  • De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com


Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen