Agfa-Gevaert: Resultaten 2de kwartaal 2020 - Gereglementeerde informatie – 26-08-2020 - 7:45 uur CET

                               

Gereglementeerde informatie –26-08-2020 - 7:45 uur CET

                              

Agfa-Gevaert in het tweede kwartaal van 2020: sterke verbetering rendabiliteit van Imaging IT business, aanzienlijke impact van COVID-19 op drukactiviteiten

 

·Imaging IT business verbeterde zijn rendabiliteit gevoelig, Radiology Solutions-divisie weerbaar op het vlak van marges

·Kostenbeheersingsmaatregelen verzachtten de impact van COVID-19 op de rendabiliteit van de drukactiviteiten

·Verkoop van deel van HealthCare IT voor een ondernemingswaarde van 975 miljoen euro succesvol afgesloten in mei 2020, resulterend in een aanzienlijk kasoverschot

·Een deel van de opbrengst van de verkoop zal gebruikt worden om de financieringsgraad van de kapitaalgedekte pensioenregelingen gevoelig op te trekken

 

Mortsel (België), 26 augustus 2020 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het tweede kwartaal van 2020.

“De COVID-19-pandemie bleef onze resultaten en onze manier van werken beïnvloeden. Ik ben enorm trots op onze teams die al het mogelijke doen om onze klanten in deze moeilijke omstandigheden te blijven beleveren en ondersteunen. Een uitstekend voorbeeld is de levering van een omvangrijke Enterprise Imaging-oplossing aan de toonaangevende AdventHealth-zorgorganisatie in Florida. Ondanks alle COVID-19-uitdagingen zorgden onze collega’s ervoor dat de ingebruikname kon doorgaan als gepland.   
We blijven onze werkkapitaalniveaus, onze kapitaaluitgaven en onze kosten streng controleren om de impact van de pandemie op onze cash flow en rendabiliteit zoveel mogelijk te beperken. De herstructurering van de offsetactiviteiten is begonnen met de aankondiging van een project ter vermindering van onze Europese productiecapaciteit. Ik wil voorts herhalen dat we er vertrouwen in hebben dat onze COVID-19-bestendige activiteiten in de gezondheidszorgsector goed geplaatst zijn voor toekomstige groei en dat onze digital printing- en chemicals-activiteiten een sterk door innovatie gedreven groeipotentieel hebben, hoewel ze vandaag sterk getroffen zijn door de pandemie,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Gebruik van de opbrengst van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten
Ongeveer 350 miljoen euro van de opbrengst zal gebruikt worden om de financieringsgraad van de kapitaalgedekte pensioenregelingen in België, het VK en de VS op te trekken en om acties om de pensioenrisico’s te beperken te implementeren. Dit zal de toekomstige kasuitstromen voor pensioenen en de boekhoudkundige volatiliteit gevoelig doen afnemen. Gezien de onzekerheid van de huidige economische context, kiest de Agfa-Gevaert Groep er op dit moment voor om de rest van de opbrengst van de verkoop te gebruiken om de toekomst van de onderneming veilig te stellen en om de strategieën van de divisies voort uit te voeren. 

Verklaring i.v.m. gewijzigde voorstelling winst- en verliescijfers
Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. De tabellen hieronder tonen de winst- en verliescijfers met de impact van IFRS 16.
In augustus 2019 heeft de Groep de doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS stopgezet. Om een correcte vergelijking mogelijk te maken, werden de cijfers voor het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2019 gewijzigd voorgesteld. In mei 2020 sloot de Groep de verkoop af van een deel van de HealthCare IT-activiteiten. De cijfers van het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2019 en 2020 werden gewijzigd voorgesteld.

Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal van 2020

in miljoen euroQ2 2020

Q2 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet397497-20,2% (-20,1%)
Brutowinst (*)120158-24,2%
% van de omzet30,2%31,8% 
Aangepaste EBITDA (*)3148-35,5%
% van de omzet7,9%9,7% 
Aangepaste EBIT(*)1629-46,2%
% van de omzet3,9%5,8% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De verkoop van een deel van de activiteiten van HealthCare IT werd met succes afgerond in mei. Zonder de effecten van deze verkoop, daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 20,2%. De COVID-19-pandemie, de problemen in de offsetdrukindustrie en de heroriëntatie op activiteiten met hogere marges in verschillende activiteitsgebieden hadden een sterke impact op de omzet van de Groep.

De brutowinstmarge van de Groep bedroeg 30,2% van de omzet, tegenover 31,8% in het tweede kwartaal van 2019. De brutowinstmargeverbeteringen in de divisies HealthCare IT en Radiology Solutions werden tenietgedaan door de COVID-19-impact op de drukindustrie. 

De verkoop- en algemene beheerskosten daalden met 20,7% ten opzichte van vorig jaar dankzij het lopende brede kostenbeheersingsprogramma.  

De O&O-kosten daalden van 24 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019 tot 21 miljoen euro.   

De aangepaste EBITDA daalde van 48 miljoen euro (9,7% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2019 tot 31 miljoen euro (7,9% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam uit op 16 miljoen euro (3,9% van de omzet) tegenover 29 miljoen euro (5,8% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2019.

Vooral door de geplande sluiting van de drukplatenfabrieken in Leeds en Pont-à-Marcq, kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 47 miljoen euro, tegenover een kost van 10 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019.

De nettofinancieringskosten bedroegen 9 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 5 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019.

Inclusief de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten, boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 668 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Door de opbrengst van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten, evolueerde de netto financiële schuld van 219 miljoen euro eind 2019 naar een kasoverschot van 677 miljoen euro.
  • Door de impact van de COVID-19-pandemie op het de voorraden en op het werkkapitaal, kon de sterke kasstroomgeneratie van het eerste kwartaal niet herhaald worden in het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal bedroegen de nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten min 68 miljoen euro. 
  • Onder invloed van COVID-19 evolueerde het werkkapitaal van 579 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2019 tot 539 miljoen euro (29% van de omzet eind juni 2020.

Vooruitzichten
De COVID-19-pandemie blijft zorgen voor heel wat onzekerheid in de industrieën waarin de Agfa-Gevaert Groep actief is. Vooral in de drukindustrie kan de komende kwartalen nog een aanzienlijke COVID-19-impact verwacht worden.
Verwacht wordt dat de activiteitsgraad in het derde kwartaal geleidelijk zal groeien, maar het hersteltempo zal naar verwachting nog zeer laag blijven. Voorts zullen de marges beïnvloed worden door de afgenomen bezettingsgraad van de fabrieken en door het feit dat de Groep minder dan in de voorgaande kwartalen voordeel zal halen uit overheidsmaatregelen, waaronder tijdelijke werkloosheidsregelingen.
Volgend op een zwak derde kwartaal verwacht de Agfa-Gevaert Groep meer momentum in het vierde kwartaal, ervan uitgaande dat het huidige handelsklimaat niet opnieuw verslechtert.
De huidige situatie maakt het voor de Groep onmogelijk om de impact van de COVID-19-pandemie op de financiële resultaten van 2020 te kwantificeren en om vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 te geven.
Op middellange termijn zullen de meeste activiteiten van de Groep volledig herstellen van de verstoring die COVID-19 teweeg heeft gebracht en zullen ze zelfs voordeel kunnen kan halen uit post-COVID-kansen en -marktontwikkelingen. Vooral de activiteiten in de offsetindustrie zullen op middellange termijn een negatieve impact blijven ondervinden.

HealthCare IT – tweede kwartaal van 2020

in miljoen euroQ2 2020

Q2 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet6261+1,2% (+0,7%)
Aangepaste EBITDA (*)10,54,0161,2%
% van de omzet17,0%6,6% 
Aangepaste EBIT (*)8,41,5478,9%
% van de omzet13,6%2,4% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Een deel van de activiteiten van de divisie werd begin mei 2020 verkocht. De ultramoderne Imaging IT Solutions-activiteiten maakten geen deel uit van de verkoop. Ze blijven kernactiviteiten voor de HealthCare IT-divisie en voor de Agfa-Gevaert Groep. Deze activiteiten boekten in het tweede kwartaal een omzetgroei van 1,2%.

Agfa’s Imaging IT Solutions zijn een omvattend antwoord op de cruciale noden van zorgaanbieders op het vlak van het beheer van medische beelden. Hoewel COVID-19 de relevante markten van de onderneming tijdelijk beïnvloed, blijven de waardecreatievooruitzichten van de Imaging IT Solutions-activiteiten sterk positief.

De hernieuwde strategische focus van de onderneming op geselecteerde markten en op de eigen software en services heeft tot een goed eerste halfjaar en een uitstekend tweede kwartaal geleid. Stevige projectinkomsten in Noord-Amerika – en met name de levering van Enterprise Imaging Solutions aan de AdventHealth-groep in Florida – hadden een positieve invloed op de resultaten van de business.  
De brutowinstmarge van de Imaging IT Solutions-activiteiten bleef in de eerste jaarhelft positief evolueren en blonk uit in het tweede kwartaal van 2020 (49,3% van de omzet versus 40,1% in het tweede kwartaal van 2019) dankzij een hoog aandeel van eigen licenties en de sterke inzet van servicemiddelen. In combinatie met een voorzichtige aanpak van de bedrijfskosten in het licht van COVID-19, leidde dit tot een hoger dan gemiddelde EBITDA-marge van 17,0% in het kwartaal  (tegenover 6,6% in het tweede kwartaal van 2019) en een aanzienlijke verbetering in de eerste helft van het jaar.

Het is Agfa’s strategie om met de Imaging IT Solutions te focussen op klantensegmenten en geografieën waarvoor de Enterprise Imaging-oplossing het meest gepast is. Het gaat dan vooral om zorgaanbieders met een hoge IT-maturiteit die hun elektronisch gezondheidsdossier willen aanvullen met een aanpasbaar beeldmanagementplatform dat hen in staat stelt om uit te breiden op het vlak van patiëntenvolumes en diensten. Voorts geeft de onderneming prioriteit aan hoogwaardige omzetstromen, met de focus op de eigen software en de daaraan verbonden implementatie- en supportservices. Tot slot neemt de onderneming een nieuwe uitrol- en supportmethodologie in gebruik die gericht is op een hogere mate van klantenactivering.  
Deze strategie vertaalt zich in een voortdurende verbetering van de brutomarges en uiteindelijk in de beoogde groei van de EBITDA: van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren. Op korte termijn zal de totale omzet nog steeds negatief beïnvloed worden doordat minder gewenste omzetstromen stopgezet of afgebouwd worden. De groei van de beoogde omzetstromen (eigen software en algemene diensten) nam in het eerste halfjaar toe met 4% tegenover dezelfde periode in het vorige jaar.
Meer dan 55% van de Imaging IT Solutions-activiteiten bestaat uit recurrente inkomsten, vooral uit support en onderhoud. Enterprise Imaging-projecten kunnen echter aanzienlijk in omvang variëren. Aangezien een groot deel van de inkomsten en marges gerealiseerd wordt wanneer projecten bepaalde mijlpalen bereiken, kan dit leiden tot schommelingen tussen kwartalen. Daardoor is het betekenisvoller om trends te bestuderen dan om de prestaties op basis van individuele kwartalen te evalueren.
Het percentage van software onder eigen licentie en van algemene dienstverlening in de omzetmix blijft met meer dan 80% sterk. Het totale orderboek dekt meer dan een jaar aan totale inkomsten en blijft dus op een gezond niveau.

De impact van COVID-19 op de zorgaanbieders leidt tot aanzienlijk meer onzekerheid dan normaal. Afhankelijk van de prioriteiten die klanten stellen bij de aanpak van de COVID-19-uitdaging, is de oplevering van bepaalde projecten vertraagd en worden bepaalde investeringen en aankoopbeslissingen uitgesteld. Andere projecten verlopen dan weer sneller dan gepland. Gelet op de evolutie van de pandemie, is het weinig waarschijnlijk dat de onzekerheid in de tweede helft van het jaar zal afnemen.
Tijdens de pandemie hebben bepaalde configuraties van Agfa’s Enterprise Imaging-oplossing bestaande klanten bijgestaan bij het triëren, het rapporteren, consultaties vanop afstand, het overleg tussen specialisten van verschillende disciplines en het thuiswerk van clinici. De go-lives van bepaalde projecten verliepen volledig vanop afstand.  

Radiology Solutions – tweede kwartaal van 2020

in miljoen euroQ2 2020

Q2 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet113135-16,2% (-16,0%)
Aangepaste EBITDA (*)23,824,2-2,0%
% van de omzet21,1%18,0% 
Aangepaste EBIT (*)17,717,7-0,3%
% van de omzet15,6%13,2% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

In een Direct Radiography-markt die verstoord werd door de COVID-19-pandemie, slaagde Agfa er in om zijn marktaandeel met zijn mobiele DR-oplossingen te vergroten en om de rendabiliteit van zijn DR-gamma gevoelig te verbeteren. Agfa’s nieuwe mobiele DR 100s-systeem vindt snel zijn weg naar zorgorganisaties over de hele wereld. Omdat het in staat is om bij het bed van de patiënt hoogwaardige röntgenbeelden te maken, is het systeem een waardevol middel in de strijd tegen  COVID-19.

De omzet van het Computed Radiography-gamma bleef dalen. Dit is deels marktgedreven en deels ten gevolge van COVID-19-effecten. Veel privépraktijken in India, Latijns-Amerika en andere gebieden stellen immers hun investeringen in CR-apparatuur uit. Agfa’s beslissingen in deze krimpende business zijn er op gericht om hoge winstmarges te genereren.

Met uitzondering van de activiteiten in China, bleef de omzet van het hardcopy-gamma beïnvloed worden door COVID-19. Door de pandemie werden ziekenhuisbezoeken die niet aan COVID-19 verbonden waren uitgesteld, wat leidde tot een afnemende vraag naar hardcopy film.

Omdat verbeterde service-efficiënties in DR en een efficiënter beheer van de distributiekanalen voor hardcopy de volumedaling compenseerden, groeide de brutowinstmarge van de divisie van 38,2% van de omzet in het tweede kwartaal van 2019 tot 38,8%. De aangepaste EBITDA-marge van de divisie verbeterde van 18,0% van de omzet in het tweede kwartaal van 2019 tot 21,1% van de omzet. In absolute cijfers kwam de aangepaste EBITDA uit op 23,8 miljoen euro (24,2 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019). De aangepaste EBIT bedroeg 17,7 miljoen euro (15,6% van de omzet), tegenover 17,7 miljoen euro (13,2% van de omzet) vorig jaar.

Tijdens de COVID-19-pandemie ligt de focus van Radiology Solutions vooral op het verzekeren van de bedrijfscontinuïteit en op het verzekeren dat klanten kunnen blijven rekenen op de knowhow van de service teams. De divisie steunt ziekenhuizen over de hele wereld – inclusief de ziekenhuizen in zwaar getroffen landen als India en Brazilië – in hun strijd tegen COVID-19 met succesvolle en snelle installaties van CR- en DR-apparatuur. Voorts helpt de divisie ziekenhuizen met extra diensten, zoals gratis software die hen helpt om sneller meer accurate röntgenbeelden te krijgen. Voorbeelden over hoe Agfa en zijn medewerkers zorgaanbieders steunen in hun strijd tegen COVID-19 staan op de speciale #CountOnUs-sectie van de website van de divisie.

Digital Print & Chemicals – tweede kwartaal van 2020

in miljoen euroQ2 2020

Q2 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet6794-29,0% (-29,1%)
Aangepaste EBITDA (*)3,612,5-71,0%
% van de omzet5,4%13,2% 
Aangepaste EBIT (*)1,09,6-89,1%
% van de omzet1,6%10,2% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

In augustus 2019 beëindigde de Groep haar doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS. Om een correcte vergelijking mogelijk te maken, werden de cijfers van het tweede kwartaal van 2019 gewijzigd voorgesteld.

De brutowinstmarge van de divisie kwam uit op 26,2% van de omzet, tegenover 31,3% in het tweede kwartaal van 2019. De uitdoving van de effecten van de strategische alliantie voor UV-inkten voor verpakkingsdruk met Siegwerk Druckfarben had een impact van 1,3 miljoen euro op de resultaten van de divisie.
Samen met de COVID-19-effecten, leidde dit tot een daling van de aangepaste EBITDA van de divisie van 12,5 miljoen euro (13,2% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2019 tot 3,6 miljoen euro (5,4% van de omzet). De aangepaste EBIT bedroeg 1,0 miljoen euro (1,6% van de omzet), tegenover 9,6 miljoen euro (10,2% van de omzet).

Op het vlak van digital print had COVID-19 een zware impact op de grootformaatdrukactiviteiten in het tweede kwartaal. De markt kwam nagenoeg tot een stilstand tegen het einde van het eerste kwartaal omdat veel bedrijven weigerachtig staan tegenover investeringen in nieuwe drukmachines. Desondanks bereidt Agfa verscheidene nieuwe productlanceringen voor om klaar te zijn voor de post-COVID marktheropleving. 
De inktverkoop bleef geleidelijk toenemen. Agfa introduceerde recent oplossingen voor nieuwe digitale drukapplicaties, zoals laminaatvloeren en leder. Oplossingen voor andere nieuwe applicaties (onder meer op het vlak van verpakkingsdruk) zijn in ontwikkeling. Agfa investeert dan ook in een nieuwe productievestiging voor op water gebaseerde inkjetinkten. De nieuwe fabriek zal Agfa in staat stellen om een belangrijke leverancier te zijn van deze inkten voor een breed gamma aan nieuwe toepassingen.

De volumes voor het gamma films en folies van de divisie gingen achteruit, aangezien deze producten vooral gebruikt worden in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie en de olie- en gassector.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Zo heeft Agfa bijvoorbeeld onder de merknaam Orgacon geleidende materialen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in technologie voor hybride en elektrische auto’s. Met zijn Zirfon Perl-membranen heeft Agfa een troef in handen om voordeel te halen uit de opkomst van de waterstofeconomie. Agfa’s membranen zijn een essentieel onderdeel van elektrolysetechnologieën voor waterstofproductie.   

Offset Solutions – tweede kwartaal van 2020

in miljoen euroQ2 2020

Q2 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet155207-25,1% (-24,7%)
Aangepaste EBITDA (*)(2.8)11,3 
% van de omzet(1,8%)5,5% 
Aangepaste EBIT (*)(7,6)3,8 
% van de omzet(4,9%)1,9% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Offset Solutions daalde met 25,1% tot 155 miljoen euro. Zoals verwacht had de COVID-19-pandemie een erg sterke impact in het tweede kwartaal, bovenop de structurele achteruitgang van de offsetmarkten. De pandemie veroorzaakt een terugloop in de reclame- en commerciële activiteiten, wat leidt tot lagere drukvolumes en een kleinere vraag naar drukplaten.

De brutowinstmarge van de divisie Offset Solutions daalde van 25,4% van de omzet in het tweede kwartaal van 2019 tot 18,2%. De aangepaste EBITDA kwam uit op min 2,8 miljoen euro (min 1,8% van de omzet) tegenover 11,3 miljoen euro  (5,5% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2019. De aangepaste EBIT bedroeg min 7,6 miljoen euro (min 4,9% van de omzet), tegenover 3,8 miljoen euro (1,9% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2019.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de aanzienlijke achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod. Voorts meent Agfa dat de huidige prijsniveaus in de industrie niet duurzaam zijn. Het onderzoekt manieren om het verdienmodel voor bepaalde diensten die het aan klanten levert aan te passen.
Voorts reorganiseert Agfa zijn productiecapaciteit voor drukplaten. In juni kondigde de onderneming het voornemen aan om de drukplatenfabrieken in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en Leeds (Verenigd Koninkrijk) te sluiten. De sluiting zou plaatsvinden na de afronding van de geldende informatie- en consultatieprocedures in beide landen.

Ondanks de problemen in de industrie, toont Agfa zijn engagement ten opzichte van zijn offsetklanten door hen oplossingen te bieden die hen helpen om hun productiviteit op te krikken, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en hun kosten te verlagen. In het tweede kwartaal organiseerde Agfa een zes dagen durend virtueel evenement om wereldwijd drukkerijen te ondersteunen bij de aanpak van de huidige uitdagingen en om hen te helpen bij het plannen van de toekomst.

Resultaten na 6 maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar

in miljoen euroH1 2020
gewijzigd
H1 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet832958-13,2% (-13,5%)
Brutowinst (*)255296-14,0%
% van de omzet30,7%30,9% 
Aangepaste EBITDA (*)5577-28,0%
% van de omzet6,7%8,0% 
Aangepaste EBIT(*)2339-40,9%
% van de omzet2,7%4,0% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 

HealthCare IT – eertste halfjaar

in miljoen euroH1 2020
gewijzigd
H1 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet117120-2,6% (-3,5%)
Aangepaste EBITDA (*)15,24,8218,6%
% van de omzet13,0%4,0% 
Aangepaste EBIT (*)10,4(0,4) 
% van de omzet8,8%(0,4%) 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Radiology Solutions – eerste halfjaar

in miljoen euroH1 2020

H1 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet231251-8,1% (-8,4%)
Aangepaste EBITDA (*)40,141,4-3,0%
% van de omzet17,4%16,5% 
Aangepaste EBIT (*)27,729,2-4,9%
% van de omzet12,0%11,6% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Digital Print & Chemicals – eerste halfjaar

in miljoen euroH1 2020

H1 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet141181-21,9% (-22,1%)
Aangepaste EBITDA (*)7,123,9-70,1%
% van de omzet5,1%13,2% 
Aangepaste EBIT (*)1,918,1-89,3%
% van de omzet1,4%10,0% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Offset Solutions – eerste halfjaar

in miljoen euroH1 2020

H1 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet342406-15,7% (-15,8%)
Aangepaste EBITDA (*)0,915,2-93,9%
% van de omzet0,3%3,8% 
Aangepaste EBIT (*)(9,0)0,2 
% van de omzet(2,6%)0,1% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Klaus Röhrig, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd - maar niet uitsluitend - met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel - Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)*

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q2 2020

 
Q2  2019
gewijzigd
H1 2020
gewijzigd
H1 2019
gewijzigd
Voortgezette activiteiten    
Opbrengsten396497832959
Kostprijs van verkopen(276)(341)(577)(663)
Brutowinst120157255295
Verkoopkosten(51)(68)(114)(137)
Algemene beheerskosten(34)(38)(71)(78)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling(22)(24)(46)(51)
Operationele wisselkoersschommelingen-(2)(2)(3)
Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(1)(2)(3)(1)
Overige bedrijfsopbrengsten412722
Overige bedrijfskosten(47)(15)(52)(24)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (32)19(26)23
Financieringsbaten/(-kosten) - netto(1)(1)(3)(3)
Financieringsbaten--1-
Financieringskosten(1)(1)(3)(4)
Overige financieringsbaten/(kosten) - netto(8)(7)(13)(14)
Overige financieringsbaten1244
Overige financieringskosten(9)(8)(17)(18)
Nettofinancieringslasten (9)(8)(16)(18)
Aandeel van de Groep in het netto-resultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen----
Winst (verlies) voor belastingen(41)11(43)5
Winstbelastingen(5)(3)(7)(9)
Winst van de voortgezette activiteiten(45)8(49)(3)
Winst (verlies) van beëindigde activiteit, na winstbelastingen713871915
Winst (verlies) over de verslagperiode6681567012
Winst (verlies) toewijsbaar aan:    
Aandeelhouders van de Onderneming6661566811
Minderheidsbelangen2111
     
Winst uit bedrijfsactiviteiten(32)19(26)23
Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten(47)(10)(50)(14)
Aangepaste EBIT15,628,922,838,5
     
Gewone winst per aandeel (€) – voortgezette activiteiten(0,27)0,04(0,30)(0,02)
     
Gewone winst per aandeel (€) – stopgezette activiteiten4,250,054,290,09

* Conform IFRS5.33 licht de Onderneming in haar Geconsolideerde winst-en verliesrekening en Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, in één bedrag, het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toe. Dit bedrag omvat de winst uit operationele beëindigde activiteiten na belastingen en de winst uit de verkoop van de totale geïdentificeerde afgestoten netto-activa. De Groep stootte in juli 2019 haar doorverkoop-activiteiten met betrekking tot 'Digital Print & Chemicals' in de Verenigde Staten af en in mei 2020 verkocht ze een deel van Agfa HealthCare's IT-activiteiten. Bijgevolg werden deze toelichtingen over voorgaande perioden, zijnde Q2 2019 en H1 2019 evenals Q1 2020 (begrepen in H1 2020) anders dan voorheen gerapporteerd.
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in juni 2019 / juni 2020 (in miljoen euro)*

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 H1 2020
gewijzigd
H1 2019
gewijzigd
Winst (verlies) van de periode van voortgezette activiteiten(49)(3)
Winst (verlies) van de periode van stopgezette activiteiten71915
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:(16)12
Valutakoersverschillen:(19)7
    Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten(19)7
Kasstroomafdekkingen: 35
    Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen(2)(4)
    Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening12
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
57
Winstbelastingen--
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:(1)1
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
(1)1
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen--
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen--
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen(17)13
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van voortgezette activiteiten(67)10
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van stopgezette activiteiten71915
   
Toewijsbaar aan  
Aandeelhouders van de Onderneming (voortgezette activiteiten)(67)9
     Minderheidsbelangen (voortgezette activiteiten)-1
   
Aandeelhouders van de Onderneming (stopgezette activiteiten)71915
Minderheidsbelangen (stopgezette activiteiten)--

* Compliant with IFRS 5.33, the Company has disclosed in its Consolidated Statements of Profit or Loss and Comprehensive Income, a single aConform IFRS5.33 licht de Onderneming in haar Geconsolideerde winst-en verliesrekening en Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, in één bedrag, het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toe. Dit bedrag omvat de winst uit operationele beëindigde activiteiten na belastingen en de winst uit de verkoop van de totale geïdentificeerde afgestoten netto-activa. De Groep stootte in juli 2019 haar doorverkoop-activiteiten met betrekking tot 'Digital Print & Chemicals' in de Verenigde Staten af en in mei 2020 verkocht ze een deel van Agfa HealthCare's IT-activiteiten. Bijgevolg werden deze toelichtingen over voorgaande perioden, zijnde Q2 2019 en H1 2019 evenals Q1 2020 (begrepen in H1 2020) anders dan voorheen gerapporteerd.
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in juni 2019 / juni 2020
(in miljoen euro)*

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q2 2020Q2 2019
gewijzigd
Winst (verlies) van de periode van voortgezette activiteiten(45)8
Winst (verlies) van de periode van stopgezette activiteiten7138
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:4(2)
Valutakoersverschillen:(2)(2)
    Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten(2)(2)
Kasstroomafdekkingen: 6-
    Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen4(5)
    Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening11
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
25
Winstbelastingen--
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:2-
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
1-
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen1-
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen--
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen6(2)
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van voortgezette activiteiten(40)5
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van stopgezette activiteiten7138
   
Toewijsbaar aan  
Aandeelhouders van de Onderneming (voortgezette activiteiten)(40)6
     Minderheidsbelangen (voortgezette activiteiten)-(1)
   
Aandeelhouders van de Onderneming (stopgezette activiteiten)7138
Minderheidsbelangen (stopgezette activiteiten)--

* Conform IFRS5.33 licht de Onderneming in haar Geconsolideerde winst-en verliesrekening en Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, in één bedrag, het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toe. Dit bedrag omvat de winst uit operationele beëindigde activiteiten na belastingen en de winst uit de verkoop van de totale geïdentificeerde afgestoten netto-activa. De Groep stootte in juli 2019 haar doorverkoop-activiteiten met betrekking tot 'Digital Print & Chemicals' in de Verenigde Staten af en in mei 2020 verkocht ze een deel van Agfa HealthCare's IT-activiteiten. Bijgevolg werden deze toelichtingen over voorgaande perioden, zijnde Q2 2019 en H1 2019 evenals Q1 2020 (begrepen in H1 2020) anders dan voorheen gerapporteerd.

 

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 

 
30/06/2020

 
30/06/2019
Vaste activa7481.060
Goodwill276492
Immateriële activa2274
Materiële vaste activa127142
Recht-op-gebruik-activa 84110
Geassocieerde deelnemingen-4
Overige financiële activa68
Handelsvorderingen 1721
Vorderingen uit leaseovereenkomsten 7662
Overige activa2024
Uitgestelde belastingsvorderingen121125
Vlottende activa1.8111.234
Voorraden496436
Handelsvorderingen305408
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten65100
Actuele vorderingen uit winstbelastingen6875
Overige belastingsvorderingen2825
Vorderingen uit leaseovereenkomsten 1934
Overige vorderingen1915
Overige activa2521
Derivaten 31
Geldmiddelen en kasequivalenten776107
Vaste activa aangehouden voor verkoop910
TOTAAL ACTIVA2.5602.294

 

 

 
30/06/2020

 
30/06/2019
Eigen vermogen782130
Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming73583
Maatschappelijk kapitaal187187
Uitgiftepremies210210
Ingehouden winsten1.467803
Reserves(82)(84)
Valutakoersverschillen(23)(5)
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen(1.024)(1.028)
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen4747
Langlopende verplichtingen 1.1481.402
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding1.0641.137
Overige personeelsbeloningen1212
Rentedragende verplichtingen60225
Voorzieningen55
Uitgestelde belastingverplichtingen419
Handelsschulden22
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten -1
Overige langlopende verplichtingen11
Kortlopende verplichtingen629761
Rentedragende verplichtingen39101
Voorzieningen6245
Handelsschulden219232
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten122151
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen3049
Overige belastingverplichtingen2938
Overige te betalen posten69
Personeelsbeloningen119130
Overige verplichtingen21
Derivaten25
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN2.5602.294

 

Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro) * Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 H1 2020

 
H1 2019

Q2 2020

 
Q2 2019

  Winst (verlies) over de periode6701266815
Winstbelastingen-14(5)6
Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen----
Nettofinancieringskosten172099
Bedrijfsresultaat6874667231
Afschrijvingen (excl. op ‘recht-op-gebruik’-activa)21281014
Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa1719810
Waardevermindersverliezen1-1-
Waardeverminderingsverliezen op ‘recht-op-gebruik’-activa(1)4-1
Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten(2)3(1)(1)
Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve12-1
Overheids- en andere subsidies(4)(6)(1)(3)
Winst/verlies op de verkoop van immateriële activa, materiële vaste activa en herwaardering van leaseovereenkomsten(1)---
Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten(701)-(701)-
Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen1522716
Opbouw van personeelsverplichtingen42411615
Afwaarderingen/terugname op voorraden5825
Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen2312
Opbouw/terugname van voorzieningen4084010
Overige niet-kaskosten(603)81(618)43
Wijziging in de voorraden(70)(31)(31)7
Wijziging in de handelsvorderingen5426368
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(8)(13)1(9)
Wijziging in de werkkapitaalactiva (24)(18)55
Wijziging in de handelsschulden86(36)(6)
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten3918-(8)
Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen4724(36)(15)
Wijziging in het werkkapitaal236(30)(9)
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen(110)(137)(82)(97)
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen(14)(18)(5)(10)
Veranderingen in de leaseportfolio-1(2)1
Veranderingen in ander werkkapitaal(11)(7)15(2)
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten(4)(9)(2)(5)
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten815(55)(22)
Betaalde belastingen(10)(9)(13)(6)
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten(2)6(68)(28)

 

 H1 2020H1 2019

Q2 2020Q2 2019

Investeringsuitgaven(14)(17)(6)(9)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en
materiële vaste activa
3322
Overnames(1)(10)(1)(3)
Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen914-914-
Ontvangen rente1111
Ontvangen dividenden----
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten903(23)910(9)
Betaalde rente(4)(9)(1)(6)
Ontvangsten uit leningen57100-99
Terugbetalingen van leningen(246)(109)(245)(42)
Betaling van leaseschulden(19)(21)(8)(11)
Wijzigingen in leningen(208)(30)(253)46
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten(4)(1)(2)(3)
Andere financieringsinkomsten / (-kosten)(5)(2)(1)(1)
Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten(220)(42)(261)35
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten681(59)581(2)
     
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode9913619077
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten681(59)581(2)
Impact van valutakoersverschillen(6)(1)21
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode7757677576

*De Groep heeft ervoor gekozen een kasstroomoverzicht te tonen met alle kasstromen, inclusief zowel de voortgezette als de stopgezette activiteiten.

 

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro) Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

TOEWIJSBAAR AAN AANDEELHOUDERS VAN DE ONDERNEMING  

 


in miljoen euro
Maatschappelijk kapitaalUitgiftepremieIngehouden winstenEigen aandelenReële waarde reserveAfdekkingsreserveHerwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingenValutakoersverschillenTotaalTOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGENTOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 2019187210854(82)1(12)(897)(9)25238290
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--11-----11112
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----15-713-13
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--11-15-724125
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Transfer van activiteiten naar minderheidsbelangen zonder verlies van zeggenschap--2----(3)(1)1-
Oprichting van dochteronderneming met minderheidsparticipatie---------22
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--2----(3)(1)32
Balans op 30 juni 2019187210867(82)2(7)(897)(6)27543318
            
Balans op 1 januari 2020187210803(82)1(3)(1,028)(5)8347130
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--668-----6681670
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----(1)3-(18)(16)(1)(17)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--668-(1)3-(18)652-652
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Herklassering van de herwaardering van de pensioenverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen van gedesinvesteerde ondernemingen naar ingehouden winsten--(4)---4----
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--(4)---4----
Balans op 30 juni 20201872101,467(82)--(1,024)(23)73547782

 

HealthCare IT – gewijzigd voorgestelde P&L 2019

in miljoen euro
gewijzigd
Q1 2019Q2 2019

 
Q3 2019Q4 2019FY 2019
Omzet59616061241
Aangepaste EBITDA (*)0,84,04,03,111,8
% van de omzet1,3%6,6%6,6%5,1%4,9%
Aangepaste EBIT (*)(1,9)1,50,50,70,7
% van de omzet(3,2%)2,4%0,8%1,1%0,3%

(*)           voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 

 

Bijlages