VGP NV: Kondigt Succesvolle Afronding aan van Plaatsing van 929.153 Bestaande Aandelen via een Versnelde Private Plaatsing (Accelerated Bookbuild)

NIET VOOR DISTRIBUTIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN
VAN AMERIKA, JAPAN, CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA OF ZWITSERLAND

Persbericht
Gereglementeerde informatie – Voorkennis


3 september 2020, 07:00u, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan dat VGP Belgium NV (een 100% dochteronderneming van VGP NV en voorheen genaamd VGP MISV Comm.VA) met succes 929.153 bestaande aandelen in VGP (de ”Aandelen”) heeft geplaatst, wat overeenkomt met 4,51% van het uitstaande aandelenkapitaal van VGP, door middel van een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild) bij institutionele investeerders (de “Plaatsing”). De aandelen waren geplaatst aan een prijs van €117,50 per Aandeel, wat resulteert in €109,18 miljoen in bruto-opbrengst.  De prijs vertegenwoordigt een korting van 4,16% ten opzichte van de laatst verhandelde prijs van de Aandelen op 2 september 2020 van €122,60.

VGP’s Chief Executive Officer, de heer Jan Van Geet, zei: "We zijn zeer verheugd met de succesvolle uitkomst van deze plaatsing. Mede dankzij sterke vraag van onze institutionele langetermijnaandeelhouders was de transactie bijna drie keer overtekend tegen de plaatsingsprijs.  We zijn bijzonder dankbaar voor de voortdurende steun en vertrouwen van de bestaande en verwelkomen onze nieuwe aandeelhouders.”

De netto-opbrengst van deze Plaatsing zal ontvangen worden door VGP Belgium NV en zal gebruikt worden door de Groep voor verdere financiering van lopende projecten in aanbouw, nieuwe voorverhuurde projecten alsook voor selectieve uitbreiding van de grondbank.

J.P. Morgan Securities plc en KBC Securities NV traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners van de Plaatsing, met Belfius Bank NV/SA als Joint Bookrunner.

De betaling en levering van de aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 7 september 2020 (de ”Afsluitingsdatum”).

Elk van VGP en VGP Belgium NV is, behoudens de gebruikelijke uitzonderingen, overeengekomen dat zij gedurende een periode van 180 dagen vanaf de Afsluitingsdatum, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, geen aandelen of enige in aandelen converteerbare effecten zal uitgeven, aanbieden of verkopen, of enige registratieverklaring in het kader van de Amerikaanse Securities Act of enig vergelijkbaar document zal indienen bij enige andere effectenregulator, effectenbeurs of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande.

DISCLAIMER

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding tot verkoop of een verzoek tot aanbiedingen tot aankoop, noch zal er enige verkoop van de hierin genoemde effecten plaatsvinden, in een rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, een dergelijk verzoek of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen in overeenstemming met de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Japan of Zwitserland, of enig ander rechtsgebied waar distributie wettelijk niet is toegestaan. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod van effecten te koop in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland.

Deze aankondiging vormt geen aanbieding van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of een verzoek om effecten te kopen in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn en worden niet geregistreerd onder de US Securities Act, of onder de effectenwet van een staat of rechtsgebied in de Verenigde Staten van Amerika, en mag niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, binnen de Verenigde Staten van Amerika behalve op grond van een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act en in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetgeving van een staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika. Het bedrijf heeft zich niet geregistreerd en is niet van plan enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten van Amerika te registreren. Er zal geen openbaar aanbod van effecten zijn in de Verenigde Staten van Amerika.

Binnen de Europese Economische Ruimte en in het Verenigd Koninkrijk is een aanbieding van effecten waarop deze mededeling betrekking heeft, uitsluitend gericht tot en bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Lidstaat en het Verenigd Koninkrijk in de zin van Verordening ((EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden bekendgemaakt wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG en elke uitvoeringsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER en in het Verenigd Koninkrijk.

Bijlage