Corbion tekent voor US$ 170 miljoen aan US Private Placement Notes

Corbion heeft getekend voor een US Private Placement (USPP) Notes-programma met vijf institutionele beleggers. De uitgifte van US$ 170 miljoen uit hoofde van dit programma bestaat uit twee tranches van elk US$ 85 miljoen met looptijden van respectievelijk 7 en 10 jaar en een vaste rente van 2,12% en 2,43%.

De opbrengst wordt aangewend voor het aflossen van leningen opgenomen onder de huidige heropneembare kredietfaciliteit (Revolving Credit Facility, RCF) van € 300 miljoen en voor algemene bedrijfsdoeleinden. 
Dit programma zal het looptijdprofiel van de uitstaande schuld van Corbion verder optimaliseren en maximale flexibiliteit bieden onder de huidige RCF van € 300 miljoen.

Bijlage