KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Groep NV

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 6 december 2017, 8 uur

Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)   

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving een op 30 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock . de rapporteringsdrempel van 5% stemrechten (onder A in het schema in bijlage) opwaarts overschreden heeft.   

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van (effecten met) stemrechten
 • Kennisgeving door: BlackRock .
 • Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1
 • Transactiedatum: 28 november 2017
 • Overschreden drempel: overschrijding van de 5% drempel voor 'voting rights' (onder punt A in bijlage 1)

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

 • Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 418 372 082
 • Details van de kennisgeving(en): zie bijlage 1
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Zie "11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held" in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).
 • De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Volledig persbericht in de bijlage.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ee3b927-4fd8-49d9-ae3e-d0a0408a6858