RPC haalt met succesvolle emissie € 10,8 miljoen op voor uitbreiding landbouwareaal

Beleggingsmaatschappij “Rhoon, Pendrecht en Cortgene” BV (RPC), een beleggingsfonds van Teslin dat belegt in landelijk onroerend goed, heeft een succesvolle aandelenemissie gedaan van ruim € 10,8 miljoen. Hiermee wil Teslin het landbouwareaal van RPC uitbreiden.

Er was ruime belangstelling voor de emissie, die maximaal 10% van het uitstaande aandelenkapitaal kon bedragen. Na de openstelling op 1 november schreven zowel bestaande aandeelhouders als nieuwe belangstellenden in, waardoor de emissie op 20 november al was overtekend. Alle aandelen zijn inmiddels geplaatst.

RPC belegt onder meer in akkerbouwgrond, boerderijen, weilanden, recreatieve complexen (zoals golfbanen of maneges) en landgoederen. Door onder meer schaalvergroting hebben agrarische ondernemers behoefte aan uitbreiding van hun areaal. RPC kan als betrouwbare partner met decennialange ervaring dit helpen te realiseren.

Oudste beleggingsfonds

Het fonds stamt uit 1916 en is daarmee het langst bestaande beleggingsfonds in Nederland. Naast de waardeontwikkeling van de bezittingen bestaat het rendement vooral uit pacht- en erfpachtinkomsten, waardoor het fonds een matig maar relatief zeker direct rendement heeft. RPC heeft voornamelijk aandeelhouders met een langetermijnfocus.