VGP NV: Zal Eerste Kredietrating als Emittent Ontvangen van Fitch: een Lange-Termijn Investment Grade Rating van BBB- met Stabiele Vooruitzichten

Persbericht
Gereguleerde informatie

 

26 maart 2021, 7u00 , Antwerpen (Berchem), België: VGP NV (‘ VGP ’ of ‘de Groep’), een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt vandaag bekend dat de Groep haar eerste kredietrating als emittent zal ontvangen door Fitch die een lange-termijn investment grade rating van BBB- met stabiele vooruitzichten heeft toegekend.

VGP doorliep het financieel rating proces om gebruik te kunnen maken van een bredere toegang tot de obligatiemarkten, een ruimere investeerdersbasis aan te spreken en te genieten van aantrekkelijke financieringsvoorwaarden.

Deze rating reflecteert zowel de sterkte van VGP 's financiële balansstructuur als de kwaliteit van de huurinkomsten van een zo goed als volledig verhuurde portefeuille, verhuurd aan een hoog kwalitatief klantenbestand. Solide financieel beheer, samen met een gedisiplineerde aanpak van de ontwikkelingsprojecten, hebben geleid tot het bekomen van een investment grade rating met stabiele vooruitzichten.

De Groep is sterk blijven presteren tijdens de eerste maanden van 2021. De activiteiten sinds 31 december 2020 kunnen als volgt worden samengevat:

  • De groeiende vraag naar verhuurbare oppervlakte heeft geleid tot nieuw ondertekende  huurovereenkomsten wat overeenkomt met een stijging van de geannualiseerde huurinkomsten (inclusief Joint Ventures op 100%) voor een bedrag van € 8,9 miljoen tot € 194,1 miljoen (waarvan € 145,5 miljoen binnen de portefeuilles van de Joint Ventures).
  • De lancering van 8 nieuwe ontwikkelingsprojecten na jaareinde, die 208.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen en 2 opgeleverde gebouwen.
  • Momenteel zijn er 40 gebouwen in aanbouw die 1.064.000 m² verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen waarvan 11 gebouwen (269.000 m²) voor rekening van de Joint Ventures. De nieuwe gebouwen in aanbouw, die reeds voor 81%1 zijn voorverhuurd, vertegenwoordigen, eenmaal gebouwd en volledig verhuurd, € 66,1 miljoen aan geannualiseerde huurinkomsten.
  • Op dit moment bedraagt de bezettingsgraad (eigen portefeuille en de Joint Ventures) 99,1%2 in vergelijking met 98,5% per 31 december 2020.
  • Tenslotte kende de grondbank een groei door de aankoop van nieuwe bouwgronden voor een bedrag van € 22,1 miljoen.

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Martijn Vlutters
(VP – Business Development & Investor Relations)
Tel: +32 (0)3 289 1433
Petra Vanclova
(Externe Communicatie)
Tel: +42 0 602 262 107
Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 152 288 10363

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,65 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP , opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 260 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures tegen 100%, € 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,35 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/  

Toekomstgerichte informatie: Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.
1    Berekend op basis van de contractuele huur en de geraamde markthuur voor de leegstaande ruimte

2    Waarvan de eigen portefeuille: 100% en Joint Ventures: 99,0%

 

 

Bijlage