ABO-Group Jaarcijfers 2020

Gent, 26 maart 2021 – 18.00 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

Hoogtepunten 2020 

  • ABO bekroont jubileumjaar met recordcijfers op omzet en nettowinst
  • Omzetgroei van 3%, ondanks corona impact
  • Operationele winst voor afschrijvingen 7,5 miljoen euro - 0,71 euro/aandeel
  • 36% hogere operationele kasstroom en daling van de nettoschuld met 40%

Vooruitzichten 

  • Sterke start 2021, gedreven door organische en acquisitieve groei
  • Opstart liquidity provider met aanvraag tot terugkeer naar continumarkt
  • Dossier tot aanvraag dual listing op Euronext Parijs ingediend

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment, verklaart: “Het feestgevoel rond het 25-jarig bestaan van de groep startte jammer genoeg in mineur door de tweede coronagolf. Toch blijven we positief gestemd, zeker nu we kunnen herbevestigen dat COVID slechts een beperkte invloed heeft op ABO. We behaalden topcijfers, met een groepsomzet op 50 miljoen euro en een totaal resultaat (deel van de groep) van 2,3 miljoen euro. Deze cijfers vormen alvast een mooie bekroning op de inzet en gedrevenheid van al onze medewerkers. ABO is klaar om het groeipad verder te zetten en de groep verder uit te bouwen naar 100 miljoen euro omzet. De recente acquisties van GEO+, Subgeo en Geosonic France geven ons qua omzet alvast onmiddellijk een stevig duwtje in de rug. De onderliggende, structurele trends, zoals duurzaam bouwen, climate change, PFAS,… zetten zich om in opdrachten bij ABO-GROUP onder de afdelingen ‘risques naturels’, welke in volle expansie is, en bodemonderzoek. We starten van een zeer gezonde, zelfs versterkte basis en we zijn dan ook hoopvol dat we snel terug kunnen aanknopen met groei. De recent binnengehaalde opdrachten geven ons het gevoel dat de bedrijfswereld in onze markt al post-corona denkt.”

 2019
In € 000
2020
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
in %
Per aandeel
In €
Omzet48.01549.3521.3372,8% 
Totale bedrijfsopbrengsten49.25149.9597081,4% 
Operationele winst voor afschrijvingen7.4327.518861,1%0,71
Afschrijvingen4.2664.4531874,4% 
Operationele winst3.1663.040-126-4,0% 
Financieel resultaat-609-503106-17,3% 
Winst voor belastingen2.5572.537-20-0,8% 
Nettowinst1.7902.09430417,0%0,20
Totaal resultaat (deel van de groep)1.6382.27163338,6%0,21
Totaal eigen vermogen16.74818.9792.23113,3%1,80
Netto kasstroom uit operaties6.3668.6892.32336,5% 
Balanstotaal49.57157.0027.43115,0% 

Omzetgroei van 3%, ondanks corona impact

Over 2020 stijgt de omzet van ABO-GROUP van 48 naar 49,4 miljoen euro. De traditionele sterkhouder, geotechniek bleef mooi op koers met een groei van 4%. Geotechniek is inmiddels goed voor 54% van de groepsomzet. De afdeling Bodem & Milieu, inclusief de afdeling “Asbest en Energie”, kende een lichte groei van 1,3%. Om de synergie met de bestaande adviesklanten te verhogen werd vanaf 1 januari 2021 de energie-afdeling geïntegreerd in ABO NV.

 2019
In € 000
2020
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Geotechniek25.76526.7981.0334,0%54,3%
Bodem & Milieu22.16722.4482811,3%45,5%
Overige831062327,5%0,2%
Omzet48.01549.3521.3372,8%100%

De pandemie heeft de verschillende landen op een andere manier geïmpacteerd. Enerzijds had de tweede golf in het algemeen minder negatieve effecten dan de eerste golf. Anderzijds was de vergelijkingsbasis voor het tweede halfjaar een stuk hoger, gezien ABO in de tweede jaarhelft van 2019 een vrij sterke prestatie neerzette.

In Frankrijk wordt de prestatie gedreven door ABO-ERG Environnement, dat in Q4 2020 zijn beste kwartaal ooit realiseerde. Geotechniek kon de daling van de eerste jaarhelft zo goed als volledig goedmaken in de tweede jaarhelft. Het geofysisch onderzoek, onder de merknaam ABO-Innogeo, kon met tal van mooie projecten zijn omzet met meer dan 30% laten aantrekken, hetgeen het bewijs vormde van een goede integratie na overname.

ABO-GROUP realiseerde in België een zeer sterke groei in geotechniek. Dit ligt volledig in lijn met de strategie om geotechniek aanzienlijk verder uit te bouwen, en dit zowel als veldwerkbedrijf (Geosonda) en als labo (Translab) met geotechnisch advies. ABO NV blijft het one-stop-shop principe maximaal promoten. Bouwheren, projectontwikkelaars en architecten kunnen voor al hun ondersteunende milieu- en geotechnisch gerelateerde studies bij één partij terecht, een uniek concept. Zoals vermeld, werd het gamma bijkomend uitgebreid met energie-advies, in de meest ruime zin, gaande van BREEAM, over energie-audits, tot studies voor het verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot van gebouwen en industriële processen.

Na een zeer sterk eerste halfjaar, vielen de activiteiten in Nederland lichtjes terug, alhoewel ze algemeen op een goed bezettingsniveau bleven. Vooral advies, zowel richting bouw als richting bodem, kende een zwakkere omzetontwikkeling. ABO blijft uitkijken voor bijkomende aanwerving van experts om de organische groei te ondersteunen.

 2019
In € 000
2020
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Frankrijk22.64124.0711.4306,3%48,8%
België15.27115.354830,5%31,1%
Nederland10.0619.927-134-1,3%20,1%
Internationaal420-42-100,0%0,0%
Omzet48.01549.3521.3372,8%100%

Operationele winst voor afschrijvingen 7,5 miljoen euro - 0,71 euro/aandeel

De operationele winst voor afschrijvingen komt uit op 7,5 mio euro (0,71 euro/aandeel), een toename van 86k euro. ABO is er aldus in geslaagd om, ondanks de corona-impact, die er wel degelijk was in een aantal van de operationele activiteiten, als groep een zelfde EBITDA-marge (15%) te realiseren, een prestatie om fier op te zijn.

De afschrijvingen nemen licht toe van 4,27 mio naar 4,45 mio euro. De groep is het voorbije jaar blijven investeren in het op punt houden van zijn machinepark, alsook werden er een aantal uitbreidingsinvesteringen uitgevoerd ter ondersteuning van de uitbouw van geotechniek in België en Frankrijk.

Het financieel resultaat verbetert licht, ondanks een toegenomen niveau van schulden. De winst voor belastingen blijft op eenzelfde niveau. In Frankijk was er een belastingkrediet (“ CIR ”), wat een gunstige invloed had van 270k euro. De nettowinst stijgt van 1,8 mio euro naar 2,1 mio euro (0,21 euro per aandeel). Het totaal resultaat (deel van de groep) neemt toe van 1,6 naar 2,3 mio euro (+38,6%). De actualisatie van de Franse pensioenverplichtingen verloopt rechtstreeks via het eigen vermogen van de groep en heeft, door de neerwaartse aanpassing van de actualisatievoet, een negatieve impact van netto 64k euro.

36% hogere operationele kasstroom en daling van de nettoschuld met 40%

De netto kasstroom uit operationele activiteiten neemt toe van 6,4 naar 8,7 mio euro (+36%), gedreven door een zeer positieve bijdrage van intensief werkkapitaalmanagement, zowel aan klantenzijde, als aan leverancierszijde. De netto financiële schuld daalt met 40% of in absolute termen met 5 miljoen euro van 12,4 naar 7,4 mio euro.

Het balanstotaal groeit aan van 49,6 naar 57 mio euro. Aan actiefzijde is de voornaamste wijziging de toename van de liquide middelen met 9,3 miljoen euro. Deze aanzienlijke stijging vindt zijn oorsprong in een hoge operationele kasstroom, in combinatie met de ontvangen coronaleningen van de Franse overheid (“ PGE Polska ”) ten belope van 4,34 miljoen euro. Ook aan passiefzijde komen deze leningen tot uitdrukking in de kortlopende financiële schulden. Het totaal eigen vermogen neemt toe tot 19 miljoen euro. De eigen vermogensratio bedraagt 33,3%. De solvabiliteit, berekend als de ratio netto financiële schulden ten opzichte van het operationeel resultaat voor afschrijvingen, komt uit op een zeer comfortabele 1,0 (ten opzichte van 1,7 eind 2019). Dit toont alvast meer dan duidelijk aan dat de vennootschap beschikt over verdere ruimte om acquisitief te groeien.

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn hieronder aansluitend opgenomen.

Vooruitzichten

Sterke start 2021, gedreven door organische en acquisitieve groei

Het jaar 2021 is gestart op een goede en gezonde basis, met voldoende werk op de plank. Sinds de start van het jaar kon de groep daarenboven bijkomend tal van nieuwe opdrachten winnen. Dit zorgt voor een goede visibiliteit en vertrouwen in de terugkeer naar groei.

We starten het jaar trouwens in een meer gestroomlijnde versie. Tijdens de corona-periode heeft ABO immers niet stilgezeten, maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om de groepsstructuur nog verder te optimaliseren. Het elimineren van ABO Holding vormt het sluitstuk om zowel de Franse, de Belgische als de Nederlandse activiteiten rechtstreeks via ABO-GROUP aan te houden. De energie-activiteit wordt vanaf 1/01/21 overgenomen door ABO NV, zodat daar een volledig geïntegreerd energie-advies kan worden afgegeven. Midden januari 2021 heeft de groep een bijkomend belang van 12,8% in Enviromania aangekocht. Tot slot heeft de groep het resterende minderheidsbelang van Henk Nijmeijers in Sialtech BV aangekocht. Zoals aangekondigd, zal Dhr. Nijmeijers een meer overkoepelende rol opnemen voor het uitbouwen van de veldwerkactiviteiten.

Daarnaast kon de groep de voorbije maanden in Frankrijk een interessante reeks van acquisities doen. Midden december werd GEO+ Environnement overgenomen, een vennootschap gespecialiseerd in milieu-advies, vergunningstrajecten en mijnbouw. Eind december volgde de uitbreiding van ABO-Innogeo met het in Mornac gevestigde Subgeo. Tot slot vervoegt vanaf 1 februari 2021 Geosonic France de groep. Geosonic France is een gespecialiseerde boorfirma, met focus op sonisch boren. Verwacht mag worden dat deze overnames in 2021 voor 5 miljoen euro extra omzet zullen zorgen.

De groep blijft in contact met een aantal interessante targets, die de productportefeuille van de groep aanzienlijk verder kunnen versterken. De groep acht het waarschijnlijk dat bijkomende aankondigingen zullen volgen.

Bestuur en operationele directies hebben samen het groeipad voor de volgende jaren in een plan vastgelegd. Streefdoel is om tegen uiterlijk eind 2025 de omzetkaap van 100 miljoen euro te behalen. Het grootste deel hiervan kan op organische wijze bereikt worden. Evenwel staat de groep open om sommige segmenten versneld uit te bouwen via acquisitieve groei. ABO gaat voor technisch marktleiderschap, waarbij de groep zal uitgroeien van 350 tot 700 FTE en dit vanuit een uitgebreid kantorennetwerk, verspreid over zijn 3 thuislanden.

Opstart liquidity provider met aanvraag tot terugkeer naar continumarkt

Ter verbetering van de liquiditeit van het aandeel, heeft het bestuur beslist om Degroof Petercam Asset Management (DPAM) aan te stellen als permanente liquidity provider. Het contract zal in principe ingaan op 6 april 2021 en heeft een aanvankelijke, verlengbare duur van 1 jaar. De activiteit verloopt volledig conform de regels van Euronext voor liquiditeitsverschaffers. ABO-GROUP bekijkt hoe het van het huidige systeem van dubbele fixing, kan terugkeren naar de continumarkt. Het bestuur is ervan overtuigd dat deze stappen de liquiditeit zullen doen toenemen en dat indirect hierdoor de faire waarde van het aandeel versneld naar boven zal komen.

Dossier tot aanvraag dual listing op Euronext Parijs ingediend

Frankrijk is eind 2020 goed voor 49% van de groepsomzet. Gegeven de recente acquisities en de te voorziene organische groei, mag aangenomen worden dat het gewicht van de Franse activiteiten verder aanzienlijk zal toenemen, of toch minstens meer dan de helft van de groepsomzet zal uitmaken. Ter verhoging van de visibiliteit van het merk “ABO” in de Franse markt, acht de raad van bestuur het opportuun een tweede notering op Euronext Parijs aan te vragen. Gegeven de bestaande notering in Brussel, dient een doorlooptijd van een kleine 30 werkdagen te worden voorzien. Mits goedkeuring van de noteringscommissie, zal de notering in Parijs dus kunnen aanvatten begin mei. Het orderboek wordt gedeeld tussen Brussel en Parijs, de liquiditeit zal aldus niet negatief beïnvloed worden.

Financiële kalender

23/04/2021 : Publicatie jaarverslag 2020 en oproeping Algemene Vergadering
26/05/2021 om 17u : Algemene Vergadering                                           
17/09/2021 : Halfjaarcijfers 2021

Verklaring van de commissaris

De commissaris van ABO-GROUP Environment NV, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht gebracht hebben, die aan de geconsolideerde cijfers van de groep over 2020, opgenomen in dit persbericht, zouden moeten worden doorgevoerd.

Over ABO-GROUP

ABO-GROUP is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-GROUP aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                                                                                                      
CEO ABO-GROUP Environment NV                                                                            
frank.depalmenaer@abo-group.eu                                              
T +32 (0)9 242 88 88 

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

Bijlage