Vastned Belgium: Tussentijds halfjaarverslag van het eerste semester van 2021

  • Hoge stabiele inningsgraad (97,9%) van de huurinkomsten tijdens het eerste semester van 2021.
  • Bezettingsgraad (97,4%) stijgt tijdens het eerste semester van 2021 met 1,2% ten opzichte van 31 december 2020.
  • Lage schuldgraad van 28,6%, in lijn met 31 december 2020 (28,5%).
  • Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 34,7 miljoen ter beschikking.
  • Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille (-2,2%) ten opzichte van het voorgaande boekjaar.
  • Focus van het management in 2021 voornamelijk gericht op de tijdige inning van de huurgelden en het behouden van een goede bezettingsgraad.

Volledig persbericht:

Bijlage