Marc Peeters, nieuw lid in raad van toezicht Intervest Offices & Warehouses

De raad van toezicht van Intervest heeft ir. Marc Peeters gecoöpteerd om met ingang van 1 augustus 2021 een mandaat op te nemen als onafhankelijk lid van de raad van toezicht. Zijn definitieve benoeming wordt voorgedragen op de eerstvolgende algemene vergadering van Intervest.


Bijlage