Umicore - Vervreemding van eigen aandelen

Umicore - Vervreemding van eigen aandelen

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.

In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 19/07/2021 - 6/08/2021:

Datum en tijdstip van vervreemdingIncentive Stock Option PlanAantal vervreemde aandelenUitoefenprijs (€)
21/07/2021 10:09ISOP 201725025,500
21/07/2021 10:14ISOP 201725025,500
21/07/2021 11:41ISOP 20182.00040,900
21/07/2021 15:50ISOP 20183.00040,900
22/07/2021 9:00ISOP 20161.25016,632
22/07/2021 9:00ISOP 201650016,632
22/07/2021 10:22ISOP 201725025,500
22/07/2021 12:10ISOP 201725025,500
22/07/2021 13:11ISOP 201750025,500
23/07/2021 9:00ISOP 2015 25019,502
23/07/2021 10:29ISOP 20155.00018,900
23/07/2021 15:06ISOP 20151.50017,289
26/07/2021 9:24ISOP 20185.00040,900
26/07/2021 14:00ISOP 201637516,632
27/07/2021 12:55ISOP 201550017,289
2/08/2021 10:23ISOP 201735.00025,500
2/08/2021 11:57ISOP 20185.00040,900
2/08/2021 15:26ISOP 20157.00017,289
2/08/2021 15:42ISOP 20177.00025,500
2/08/2021 15:46ISOP 20189.00040,900
3/08/2021 11:20ISOP 201675016,632
3/08/2021 11:20ISOP 20177.00025,500
3/08/2021 11:20ISOP 20163.50016,632
4/08/2021 0:00ISOP 2015 37519,502
4/08/2021 15:27ISOP 20181.00040,900
5/08/2021 10:30ISOP 201835.00040,900
5/08/2021 13:19ISOP 20169.00016,632
5/08/2021 15:13ISOP 20183.00040,900
5/08/2021 15:14ISOP 201675016,632
5/08/2021 16:08ISOP 20171.00025,500
5/08/2021 16:11ISOP 2017150.00025,500
6/08/2021 9:00ISOP 201750025,500
6/08/2021 9:04ISOP 20165.00016,632
6/08/2021 9:04ISOP 20161.50016,632
6/08/2021 9:05ISOP 20181.00040,900
6/08/2021 9:05ISOP 201675016,632
6/08/2021 9:05ISOP 20153.00017,289
6/08/2021 17:08ISOP 201750025,500
6/08/2021 9:04ISOP 20161.50016,632
6/08/2021 9:05ISOP 20181.00040,900
6/08/2021 9:05ISOP 201675016,632
6/08/2021 9:05ISOP 20153.00017,289
6/08/2021 17:08ISOP 201750025,500

Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.


Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene   +32 2 227 7221                                 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe        +32 2 227 70 68                                    eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck     +32 2 227 74 34                                  aurelie.bultynck@umicore.com