Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert


Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 6 000 eigen aandelen vervreemd.

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (€)
15 september 2021 6 000 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 25,140

Er wordt ook verwezen naar de persmededeling van 17 september 2021 in verband met de verkoop en aankoop van aandelen in het kader van de liquiditeitsovereenkomst die met Kepler Cheuvreux is gesloten, die te vinden is op https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room.

Op 15 september 2021 na sluiting van de beurs bezit Bekaert 3 236 960 eigen aandelen op 60 441 991 uitgegeven aandelen (of 5,36 % van alle uitstaande aandelen).

Bijlage