Mohawk Industries publiceert resultaten 3e kwartaal

CALHOUN, Ga., Nov. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries , Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst over het derde kwartaal van 2021 aan van $ 271 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 3,93. De genormaliseerde nettowinst en de WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 272 miljoen en $ 3,95. De netto-omzet over het derde kwartaal van 2021 bedroeg $ 2,8 miljard, een stijging van 9,4% - en 8,7% op basis van constante valutakoersen. In het derde kwartaal van 2020 bedroeg de netto-omzet $ 2,6 miljard, de nettowinst $ 205 miljoen en de verwaterde winst per aandeel $ 2,87. De genormaliseerde nettowinst bedroeg $ 233 miljoen en de winst per aandeel $ 3,26 exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten.

Voor de negen maanden tot 2 oktober 2021 bedroegen de nettowinst en de WPA respectievelijk $ 844 miljoen en $ 12,11. De nettowinst exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten en de WPA bedroegen $ 828 miljoen en $ 11,89. Voor de negen maanden van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 8,4 miljard, een stijging van 22,1% ten opzichte van vorig jaar, of ca. 18% op basis van constante valutakoersen en dagen. Voor de negen maanden tot 26 september 2020 bedroeg de netto-omzet $ 6,9 miljard, de nettowinst $ 267 miljoen en de WPA $ 3,75. Exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten bedroegen de nettowinst en de WPA respectievelijk $ 379 miljoen en $ 5,31.

In een reactie op het rendement van het derde kwartaal van Mohawk Industries zei Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO: "Al onze bedrijven hebben het goed gedaan ondanks een veranderende omgeving. In de betrokken periode had COVID-19 direct en indirect invloed op vele economieën, wat leidde tot problemen met de toeleveringsketen die de productie verstoorde en tot door de overheid opgelegde lockdowns in Australië, Nieuw-Zeeland en Maleisië, waardoor de productie en de detailhandel werden stilgelegd. Ondanks deze en andere tegenslagen hebben onze verkooptrends in het derde kwartaal in de meeste regio's doorgezet, waarbij de resultaten in Europa een weerspiegeling waren van de normale patronen van een zomerseizoen. De woningverkoop was in de meeste regio's aanzienlijk en consumenten bleven investeren in verbouwingen. Vergeleken met het voorgaande jaar was er verbetering te zien in de commerciële sector, hoewel de bezorgdheid over COVID-19 de timing van sommige projecten vertraagde. Onze strategieën om de flexibiliteit van de organisatie te verbeteren, de operationele complexiteit en die van producten te verminderen en de prijzen af te stemmen op de kosten, hebben onze resultaten verbeterd.

"Zelfs met grotere externe beperkingen hebben we de meeste van onze activiteiten op hoog niveau uitgevoerd en hebben we veel onderbrekingen binnen de hele onderneming met succes afgehandeld. In plaats van te verbeteren zoals verwacht, werd de beschikbaarheid van arbeidskrachten, materialen en transport lastiger, wat in die periode tot hogere kosten heeft geleid. Met name door de krappe bevoorrading van chemicaliën daalde de productie van LVT, tapijt, laminaat en panelen. Op korte termijn verwachten we geen wezenlijke veranderingen in deze externe druk. Door levertekorten, overheidsvoorschriften en politieke kwesties zijn de aardgaskosten in Europa momenteel ongeveer vier keer hoger dan eerder dit jaar. Dit vormt een tijdelijke uitdaging voor onze Europese bedrijven omdat de hogere kosten tot uiting komen in gas, elektriciteit en materiaal.

"De meeste van onze bedrijven hebben aanzienlijke achterstanden op het gebied van orders, en we zijn van plan om onze activiteiten in het vierde kwartaal in snel tempo uit te voeren om onze service en efficiëntie te verbeteren. Momenteel worden sommige van onze snelst groeiende producten getroffen door materiaal- en capaciteitsbeperkingen. We hebben extra investeringen gedaan om onze productie daarvan op te voeren en zowel onze omzet als service te verhogen. De voltooiing van deze projecten wordt uitgesteld wegens langere levertijden van bouwmateriaal en -apparatuur.

"Onze resultaten zijn in 2021 aanzienlijk verbeterd, en we hebben de afgelopen 12 maanden een EBITDA van ruim $ 1,9 miljard gegenereerd. Gezien dit feit en onze huidige waardering heeft onze raad van bestuur ons aandelenopkoopprogramma met nog eens $ 500 miljoen verhoogd. Sinds het einde van het tweede kwartaal hebben we voor ongeveer $ 250 miljoen eigen aandelen opgekocht tegen een gemiddelde prijs van $ 193 per aandeel. Met onze huidige lage schuldenlast hebben we het kapitaal om extra investeringen en overnames te doen om onze omzet en winstgevendheid te vergroten.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring Rest of the World met ca. 13% - en met 11% op basis van een constante valutakoers. De bedrijfsmarges van het segment bedroegen 17,4% als gevolg van betere prijzen en een betere mix en werden gematigd door inflatie, de terugkeer naar een normalere seizoensgebondenheid tijdens het kwartaal en de beperkingen wegens COVID-19. Tijdens het kwartaal was er sprake van een sterke omzet binnen onze productcategorieën en regio's, afgezien van producten en regio's die te lijden hadden onder door de overheid opgelegde lockdowns. Deze beperkingen wegens COVID-19 zijn nu opgeheven, en we voeren de productie op om aan de vraag te voldoen. Onze laminaatcollecties zorgen nog steeds voor een sterke omzetgroei, waarbij consumenten enthousiast zijn over onze eigen waterbestendige producten vanwege hun prestaties en hun realistische uiterlijk. We hebben in Europa de laminaatcapaciteit verhoogd om aan de vraag te voldoen en starten andere projecten op om verdere omzetgroei te ondersteunen. Zoals verwacht, viel onze LVT-omzet tijdens het kwartaal lager uit door materiaaltekorten en een lagere productie die onze productie verminderde. We hebben de impact tot een minimum beperkt door onze productmix te verbeteren en de prijzen te verhogen om de inflatie door te berekenen. Onze Russische vinylactiviteiten presteerden goed en behaalden een hogere omzet naarmate onze distributie zich uitbreidde. We hebben een Europese houtfineerfabriek overgenomen om de opbrengsten en kosten van onze houten vloeren te verbeteren. De omzet van onze Europese isolatiepanelen steeg doordat we een nieuwe prijsverhoging doorvoerden ter compensatie van de stijgende materiaalinflatie. We hebben ook een fabriek van isolatiematerialen in Ierland overgenomen en zijn begonnen hun activiteiten in onze bestaande bedrijven te integreren. Er was groei in panelen, en de marges namen toe doordat we onze mix en prijzen verhoogden. We hebben een nieuwe pers toegevoegd die onze capaciteit zal vergroten en meer onderscheidende functies aan onze producten zal toevoegen. In het vierde kwartaal ronden we de overname van een MDF-fabrikant in Frankrijk af om onze capaciteit in West-Europa uit te breiden. Het bedrijf is een pionier op het gebied van harsen op biologische basis, hetgeen onze duurzaamheidspositie zal verbeteren.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring North America met 6,9%, zoals gemeld en op constante basis. De bedrijfsmarge steeg van 8% naar ongeveer 11%, vooral door gunstige prijzen, mix en productiviteitsverbeteringen, deels gematigd door inflatie. Flooring North America heeft sterke resultaten neergezet gezien de beperkingen t.a.v. materiaal, transport en arbeidskrachten die tijdens het kwartaal invloed hadden op onze omzet en productie. Vanwege de toenemende inflatiedruk hebben we in de meeste productcategorieën extra prijsverhogingen doorgevoerd. We blijven ons productportfolio stroomlijnen en de operationele complexiteit verminderen, hetgeen onze efficiëntie en kwaliteit ten goede komt. Wat betreft tapijt werd de woningmarkt beperkt door materiaal en arbeidskrachten, hetgeen invloed had op onze productie en kosten. De commerciële verkoop verbeterde, hoewel de groei vertraagde naarmate het aantal COVID-besmettingen toenam. Zowel in de woning- als in de commerciële sector investeren we in efficiëntere activa om de kosten te verbeteren, de vormgeving te verfraaien en om minder arbeidskrachten te hoeven inzetten. Onze activiteiten op het gebied van laminaat en hout blijven groeien, hoewel de omzet beperkt bleef door onze capaciteit. Onze nieuwe lamineerlijn moet tegen het einde van het jaar operationeel zijn om onze verkoop uit te breiden en meer geavanceerde functies te bieden. Onze nieuwe hoogwaardige UltraWood-collecties verhogen onze houtmix, en de productiviteit van onze nieuwe fabriek verbetert naarmate het volume toeneemt. Onze LVT-omzet steeg tijdens het kwartaal, zelfs met beperkte materiaalleveringen en vertragingen van de door ons ingekochte producten. We hebben onze LVT-mix verbeterd met uitgebreidere functies en onze kosten verlaagd door onze processen te stroomlijnen. We verhogen ook de productie van onze vinylfabriek om te voldoen aan de toenemende verkoop van onze collecties.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Global Ceramic met 9,6% en met 9,1% op basis van constante valutakoersen. De bedrijfsmarge van het segment steeg van 8% naar ca. 12%, zoals gemeld, vooral als gevolg van een betere prijs, een betere mix en een gunstige productiviteit, deels gematigd door inflatie. Onze keramiekactiviteiten in de VS groeiden tijdens het kwartaal, waarbij de residentiële sector sterk bleef en de commerciële sector nog steeds verbetering blijft vertonen. We verlagen onze productiekosten door onze producten opnieuw te ontwerpen, alternatieve materialen te gebruiken en onze logistieke strategieën te verbeteren. We introduceren hoogwaardige producten met nieuwe druktechnologieën, textuurafwerkingen en gepolijste oppervlakken als alternatief voor geïmporteerde kwaliteitstegels. De omzet van onze aanrechtbladen van kwarts blijft aanzienlijk groeien omdat de productie in de loop van het kwartaal herstelde en de omzet van ons segment met een hoogwaardiger uiterlijk sneller steeg. Onze Mexicaanse en Braziliaanse keramiekactiviteiten nemen toe omdat we de prijzen verhogen om de inflatie in beide landen te matigen. We zijn bezig met het verfijnen van ons productaanbod, het verbeteren van onze efficiëntie en het verhogen van onze productie. In beide landen investeren we in nieuwe activa om onze productie uit te breiden en ons productaanbod te verbeteren. De verkoop in onze Europese keramiekactiviteiten bleef sterk toen de vakantieplanning weer overging naar normaal. De stijging van prijzen, de mix en de productiviteit verbeterden onze resultaten, hoewel die behoorlijk werden gematigd door de stijgende inflatie. Tijdens het kwartaal stegen de prijzen voor aardgas en elektriciteit in Europa door verwachte tekorten tot ongekende hoogten. Onze marges zullen negatief worden beïnvloed totdat onze prijzen in de toekomst zijn afgestemd op de energiekosten. Wij zijn bezig met het moderniseren van productielijnen om onze vormgeving en efficiëntie te verbeteren. De omzet en marges van onze Russische keramiekactiviteiten stegen doordat de betere mix en de hogere prijzen de hogere inflatie matigden. Lagere voorraden en capaciteitsbeperkingen hadden tijdens het kwartaal invloed op onze omzetcijfers, en we blijven onze mix in de gaten houden totdat onze nieuwe capaciteit operationeel is.

"In de loop van 2021 heeft Mohawk uitzonderlijke resultaten geboekt met een hogere omzetgroei en een grotere marge. Ook werden er solide kasmiddelen gegenereerd. Voor het vierde kwartaal verwachten we dat de seizoensgebondenheid in de sector meer uitgesproken zal zijn - in tegenstelling tot vorig jaar toen de vraag uitzonderlijk hoog was. In het vierde kwartaal zullen we onze activiteiten op hoog niveau uitvoeren om onze verkoop te ondersteunen, onze service te verbeteren en de voorraden te verhogen. Onze omzet in sommige categorieën wordt beperkt door onze productiecapaciteit, en we verhogen de investeringen om de productie van deze groeiende categorieën uit te breiden. We blijven extra prijsverhogingen doorvoeren en beheren beperkingen op het gebied van personeel, toelevering en transport binnen onze bedrijven. We handhaven een agressief kostenbeheer, maken gebruik van technologie en verbeteren onze strategieën in de hele onderneming. Binnen Ceramic Europe stijgen de nettokosten door de recordprijzen voor aardgas met ongeveer $ 25 miljoen in het vierde kwartaal, en het zal enige tijd duren voordat de sector zich heeft aangepast aan de hogere kosten. Daarnaast heeft het vierde kwartaal 6% minder dagen dan vorig jaar. Gelet op deze factoren verwachten we dat de genormaliseerde winst per aandeel in het vierde kwartaal $ 2,80 tot $ 2,90 zal bedragen, exclusief herstructureringskosten.

"Ondanks de tijdelijke uitdagingen zoals inflatie en de beschikbaarheid van materiaal, blijven onze vooruitzichten op lange termijn optimistisch. Naar verwachting zullen nieuwbouw en verbouwingen goed blijven presteren en zal de commerciële sector verbeteren naarmate bedrijven investeren en groeien. Volgend jaar zou onze omzet moeten stijgen door capaciteitsuitbreidingen en het introduceren van innovatieve nieuwe producten. Onze strategieën om onze resultaten te optimaliseren veranderen mee naargelang de economische omstandigheden en die van de toeleveringsketen. Onze balans is de sterkste in onze geschiedenis en ondersteunt meer investeringen en strategische overnames om onze groei te maximaliseren."

OVER MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. Het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerenbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde verklaringen in de direct voorgaande paragrafen, met name verklaringen die anticiperen op toekomstige prestaties, zakelijke vooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare onderwerpen evenals verklaringen die de woorden 'kunnen', 'zouden', 'geloven', 'anticiperen', 'verwachten' en 'schatten' of iets dergelijks bevatten zijn 'toekomstgerichte verklaringen'. Voor deze verklaringen beroept Mohawk zich op de aansprakelijkheidsvrijstellingen voor toekomstgerichte verklaringen die zijn opgenomen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in de omstandigheden van de economie of sector, concurrentie, inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten, inflatie en deflatie op consumentenmarkten, energiekosten en -voorzieningen, timing en niveau van investeringsuitgaven, timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van het Bedrijf, bijzondere waardeverminderingen, het integreren van overnames, internationale activiteiten, het introduceren van nieuwe producten, het rationaliseren van activiteiten, belastingen en belastinghervormingen, product- en andere claims, rechtszaken en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Telefonische vergadering op 29 oktober 2021 om 11.00 uur Eastern Time
Het telefoonnummer is 1-800-603-9255 voor de VS/Canada en 1-706-634-2294 voor internationale/lokale deelname. Conferentie-id # 4259806. Een herhaling is beschikbaar tot 29 november 2021 door te bellen naar 1-855-859-2056 voor de VS/lokale deelname en 1-404-537-3406 voor internationale/lokale deelname en identificatienummer 4259806 voor dit conferentiegesprek in te voeren.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES        
(Unaudited)        
Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Nine Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data) October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020
         
Net sales $2,817,017  2,574,870   8,439,876  6,910,433 
Cost of sales  1,979,702  1,868,671   5,908,585  5,217,827 
    Gross profit  837,315  706,199   2,531,291  1,692,606 
Selling, general and administrative expenses  477,341  443,455   1,449,378  1,339,338 
Operating income  359,974  262,744   1,081,913  353,268 
Interest expense  14,948  14,854   45,083  36,481 
Other (income) expense, net  21  (726)  (13,374) 5,990 
    Earnings before income taxes  345,005  248,616   1,050,204  310,797 
Income tax expense  73,821  43,163   205,756  43,467 
        Net earnings including noncontrolling interests  271,184  205,453   844,448  267,330 
Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests  206  336   378  (44)
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $270,978  205,117   844,070  267,374 
         
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc.        
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $3.95  2.88   12.16  3.76 
Weighted-average common shares outstanding - basic  68,541  71,197   69,389  71,190 
         
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc.        
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $3.93  2.87   12.11  3.75 
Weighted-average common shares outstanding - diluted  68,864  71,378   69,683  71,362 
         
         
         
Other Financial Information        
(Amounts in thousands)        
Net cash provided by operating activities $498,739  598,499   1,096,735  1,361,994 
Less: Capital expenditures  147,740  69,143   375,179  265,414 
Free cash flow $350,999  529,356   721,556  1,096,580 
         
Depreciation and amortization $148,618  151,342   448,299  450,952 
         
         
Condensed Consolidated Balance Sheet Data        
(Amounts in thousands)        
      October 2,2021 September 26, 2020
ASSETS        
Current assets:        
    Cash and cash equivalents     $1,128,027  781,238 
    Short-term investments      -  407,784 
    Receivables, net      1,880,476  1,710,961 
    Inventories      2,215,630  1,841,973 
    Prepaid expenses and other current assets      421,944  410,031 
        Total current assets      5,646,077  5,151,987 
Property, plant and equipment, net      4,442,339  4,405,243 
Right of use operating lease assets      385,606  303,050 
Goodwill      2,612,201  2,574,641 
Intangible assets, net      911,271  918,778 
Deferred income taxes and other non-current assets      452,806  430,515 
    Total assets     $14,450,300  13,784,214 
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY        
Current liabilities:        
    Short-term debt and current portion of long-term debt     $588,669  356,130 
    Accounts payable and accrued expenses      2,209,942  1,933,206 
    Current operating lease liabilities      103,132  97,778 
        Total current liabilities      2,901,743  2,387,114 
Long-term debt, less current portion      1,710,207  2,282,781 
Non-current operating lease liabilities      292,806  214,654 
Deferred income taxes and other long-term liabilities      793,095  732,596 
        Total liabilities      5,697,851  5,617,145 
Total stockholders' equity      8,752,449  8,167,069 
    Total liabilities and stockholders' equity     $14,450,300  13,784,214 
         
Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended
(Amounts in thousands) October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020
         
Net sales:        
    Global Ceramic $998,444  911,303   2,967,818  2,513,088 
    Flooring NA  1,050,453  982,292   3,100,892  2,630,710 
    Flooring ROW  768,120  681,275   2,371,166  1,766,635 
        Consolidated net sales $2,817,017  2,574,870   8,439,876  6,910,433 
         
Operating income (loss):        
    Global Ceramic $118,896  73,998   343,135  88,166 
    Flooring NA  118,625  74,313   315,866  65,035 
    Flooring ROW  133,595  129,135   456,787  234,429 
    Corporate and intersegment eliminations  (11,142) (14,702)  (33,875) (34,362)
        Consolidated operating income $359,974  262,744   1,081,913  353,268 
         
Assets:        
    Global Ceramic     $5,174,981  5,111,492 
    Flooring NA      3,960,037  3,626,339 
    Flooring ROW      4,276,310  3,928,243 
    Corporate and intersegment eliminations      1,038,972  1,118,140 
        Consolidated assets     $14,450,300  13,784,214 


Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries , Inc.           
(Amounts in thousands, except per share data)                     
    Three Months Ended Nine Months Ended             
    October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020             
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $270,978  205,117  844,070  267,374              
Adjusting items:                       
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  1,270  32,168  19,242  144,434              
Resolution of foreign non-income tax contingencies  -  -  (6,211) -              
One-time tax planning election   -  -  (26,731) -              
Income taxes    (203) (4,342) (2,015) (33,144)             
Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $272,045  232,943  828,355  378,664              
                        
Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $3.95  3.26  11.89  5.31              
Weighted-average common shares outstanding - diluted  68,864  71,378  69,683  71,362              
                        
            
             
Reconciliation of Total Debt to Net Debt          
(Amounts in thousands)            
    October 2,2021        
Short-term debt and current portion of long-term debt $588,669         
Long-term debt, less current portion   1,710,207         
Total debt    2,298,876         
Less: Cash and cash equivalents   1,128,027         
Net Debt   $1,170,849         
             
             
             
             
             
Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA          
(Amounts in thousands)           Trailing Twelve
    Three Months Ended Months Ended
    December 31, 2020 April 3, 2021 July 3,2021 October 2,2021 October 2,2021
Operating income   $282,733  317,515  404,424  359,974  1,364,646 
Other income    6,742  2,227  11,168  (21) 20,116 
Net income attributable to noncontrolling interests  (176) (4) (168) (206) (554)
Depreciation and amortization (1)   156,555  151,216  148,466  148,618  604,855 
EBITDA    445,854  470,954  563,890  508,365  1,989,063 
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  15,947  6,059  (2,737) 1,208  20,477 
 Adjusted EBITDA   $461,801  477,013  561,153  509,573  2,009,540 
             
Net Debt to Adjusted EBITDA          0.6 
(1) Includes $62 of accelerated depreciation in Q3 2021 with $6,435 in Q4 2020 and $5,818 in Q1 2021 and $2,620 in Q2 2021.       
             
Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days         
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended Nine Months Ended  
    October 2,2021 September 26, 2020 October 2,2021 September 26, 2020  
Net sales   $2,817,017  2,574,870  8,439,876  6,910,433   
Adjustment to net sales on constant shipping days  -  -  (131,365) -   
Adjustment to net sales on a constant exchange rate  (19,035) -  (180,752) -   
Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $2,797,982  2,574,870  8,127,759  6,910,433   
             
             
             
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Global Ceramic   October 2,2021 September 26, 2020      
Net sales   $998,444  911,303       
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate  (3,967) -       
Segment net sales on a constant exchange rate $994,477  911,303       
             
             
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Flooring ROW   October 2,2021 September 26, 2020      
Net sales   $768,120  681,275       
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate  (15,069) -       
Segment net sales on a constant exchange rate $753,051  681,275       
             
             
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    October 2,2021 September 26, 2020      
Gross Profit   $837,315  706,199       
Adjustments to gross profit:            
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  778  23,585       
  Adjusted gross profit   $838,093  729,784       
             
             
             
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses        
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    October 2,2021 September 26, 2020      
Selling, general and administrative expenses $477,341  443,455       
Adjustments to selling, general and administrative expenses:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  (521) (8,764)      
  Adjusted selling, general and administrative expenses $476,820  434,691       
          
             
             
             
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    October 2,2021 September 26, 2020      
Operating income   $359,974  262,744       
Adjustments to operating income:           
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  1,299  32,349       
  Adjusted operating income  $361,273  295,093       
             
             
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Global Ceramic   October 2,2021 September 26, 2020      
Operating income   $118,896  73,998       
Adjustments to segment operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  212  20,129       
  Adjusted segment operating income  $119,108  94,127       
             
             
             
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Flooring NA   October 2,2021 September 26, 2020      
Operating income   $118,625  74,313       
Adjustments to segment operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  1,396  5,953       
  Adjusted segment operating income  $120,021  80,266       
             
             
             
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Flooring ROW   October 2,2021 September 26, 2020      
Operating income   $133,595  129,135       
Adjustments to segment operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  (228) 2,019       
  Adjusted segment operating income  $133,367  131,154       
             
             
             
Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes    
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    October 2,2021 September 26, 2020      
Earnings before income taxes  $345,005  248,616       
Net earnings attributable to noncontrolling interests  (206) (336)      
Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  1,270  32,168       
  Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $346,069  280,448       
             
             
             
             
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    October 2,2021 September 26, 2020      
Income tax expense   $73,821  43,163       
Income tax effect of adjusting items   203  4,342       
  Adjusted income tax expense  $74,024  47,505       
             
Adjusted income tax rate    21.4% 16.9%      
             


Het Bedrijf vult zijn verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission, zijn de bovenstaande tabellen afgestemd op de niet-GAAP financiële maatstaven van het Bedrijf conform de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf meent dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze zijn afgestemd op de overeenkomstige US GAAP-maatstaf, zijn beleggers als volgt helpen: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en omzet te vergelijken met vorige en toekomstige perioden evenals niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends van het Bedrijf op lange termijn te doorgronden en de winst te vergelijken met vorige en toekomstige perioden.  
             
Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-omzetcijfers omdat deze per periode aanzienlijk kunnen verschillen en onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-omzetcijfers van het Bedrijf zijn onder andere: transacties en omrekeningen in vreemde valuta en de impact van overnames.  
             
Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-winstgevendheidscijfers van het Bedrijf zijn onder meer: kosten van herstructureringen, overnames, integraties en overige kosten, de boekhoudkundige verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen, het uitgeven van vrijwaringsactiva en het ongedaan maken van onzekere belastingposities.   


Contactpersoon:         

James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239