Jurgen Stegmann treedt terug uit de Raad van Commissarissen van ABN AMRO

Jurgen Stegmann treedt terug uit de Raad van Commissarissen van ABN AMRO

Jurgen Stegmann heeft om persoonlijke redenen besloten om met onmiddellijke ingang terug te treden als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Bank N.V.

Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ‘We betreuren maar respecteren het besluit van Jurgen om af te treden. In de afgelopen vijf jaar heeft Jurgen een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de Raad van Commissarissen, vooral op het gebied van risicobeheer als voorzitter van het Risk & Capital Committee. Zijn enorme deskundigheid in risicobeheer en zijn ervaring van meer dan 35 jaar in de financiële sector zijn bijzonder waardevol geweest. Ik spreek graag mijn grote waardering uit voor zijn bijdrage aan het toezicht op ABN AMRO in de afgelopen vijf jaar.’

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior Press Officer
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Ferdinand Vaandrager
Head of Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

 

Bijlage