ABN AMRO Persbericht: ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 2.791 miljoen over 2017

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 2.791 miljoen over 2017

  • Nettowinst van EUR 542 miljoen over Q4 2017 dankzij een goed operationeel resultaat en vrijgevallen kredietvoorzieningen
  • Nettowinst over heel 2017 stijgt dankzij goede rentebaten, kostenbeheersing en vrijvallen uit kredietvoorzieningen
  • De cost/income ratio voor 2017 bedraagt 60,1% (2016: 65,9%) en het rendement op eigen vermogen 14,5% (2016: 11,8%)
  • Er wordt een slotdividend van EUR 0,80 per aandeel voorgesteld. Het voorgestelde dividend over heel 2017 van EUR 1,45 per aandeel (2016: EUR 0,84) komt overeen met het doel om 50% van de gerapporteerde nettowinst over 2017 uit te keren
  • Sterke kapitaalpositie met een CET1 ratio van 17,7% en een leverage ratio van 4,1%
  • Kapitaal-update: Basel III-doelstelling voor de CET1 is 17,5-18,5% over 2018. Beoogd dividenduitkering van 50% van de bestendige winst. Aanvullende uitkeringen worden overwogen als de kapitaalpositie binnen of boven de kapitaaldoelstelling uitkomt. Samen is dit minstens 50%

Kees van Dijkhuizen, CEO:

'Het resultaat over het vierde kwartaal van 2017 was solide, met een nettowinst van EUR 542 miljoen. De netto rentebaten bleven robuust ondanks de uitdagingen van het huidige renteklimaat, en er waren vrijvallen uit de kredietvoorzieningen. De nettowinst over heel 2017 bedroeg EUR 2.791 miljoen, mede dankzij een boekwinst op de verkoop van Private Banking Asia en vrijvallen uit kredietvoorzieningen. De grote kredietportefeuilles (hypotheken, mkb en grootzakelijke kredieten) lieten in 2017 groei zien en de onderliggende kostenontwikkeling profiteert van kostenbesparingen en het IT-transformatieprogramma. Zonder de boekwinst op Private Banking Asia zou de cost/income ratio uitkomen op 61,2% (doelstelling is 56-58% in 2020) en het rendement op eigen vermogen op 13,4% (doelstelling is 10-13%) mede dankzij vrijvallen uit de kredietvoorzieningen. Onze kapitaalpositie bleef sterk, met een fully-loaded CET1 ratio van 17,7% eind 2017. Al met al boekten we goede vooruitgang met onze financiële doelstellingen.

In het afgelopen jaar introduceerden we veel digitale innovaties. Een recente innovatie is Franx, een digitaal platform waarmee zakelijke klanten online internationale betalingen kunnen doen en ook valutarisico's kunnen afdekken. We waren een van de eerste banken op het Europese vasteland die internationale 'instant payments' mogelijk maakten, en we introduceerden als eerste grootbank in Nederland onze Developer Portal. We zijn zeer tevreden met de externe erkenning voor onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiermee staan we nu in de top 5% op de FTSE4Good ranglijst en in de top 5% in de Dow Jones Sustainability Index . Verder wonnen we de Circular Economy Investor -prijs bij The Circulars 2018. The Circulars is een initiatief van het Davos World Economic Forum en het Forum of Young Global Leaders.

De laatste maanden hebben we onze kapitaalpositie opnieuw bekeken. We hebben in de afgelopen jaren een flinke kapitaalbuffer opgebouwd met het oog op Basel IV, en we verwachten nu dat de risico-gewogen activa met ongeveer 35% zullen toenemen. Om de transitie naar Basel IV goed te laten verlopen, zullen we gezien de onzekerheden in aanvulling op de huidige doelstelling van 13,5% voor de CET1 een prudente buffer aanhouden van 4-5%, en stellen we onze kapitaaldoelstelling voor Basel III voor 2018 vast op 17,5-18,5%. De kapitaaldoelstelling zullen we eind 2018 opnieuw beoordelen. Ons dividendbeleid zal voortaan uit twee elementen bestaan. In de eerste plaats een beoogd uitkeringspercentage van 50%. Aanvullend zullen dividenduitkeringen en/of inkoop van eigen aandelen worden overwogen indien de kapitaalpositie binnen of boven de doelstelling uitkomt. Samen is dit minstens 50%.'

Kerncijfers en indicatoren
 (in EUR miljoen)
Q4 2017 Q4 2016 Mutatie Q3 2017 Mutatie FY 2017 FY 2016 Mutatie
Operationele baten   2.429   2.195 11%   2. 123 14%   9.290   8.588 8%
Operationele lasten   1.653   1.706 -3%   1.209 37%   5.582   5.657 -1%
Operationeel resultaat   776   489 59%   914 -15%   3.708   2.931 27%
Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen   -34   35     5     -63   114  
Belastingen   268   120 123 %   236 14%   979   740 32%
Onderliggende winst/(verlies) over de periode1   542   333 63%   673 -19%   2.791   2.076 34%
Bijzondere posten - -     -   - - 271  
Gerapporteerde nettowinst/(verlies) over de periode  542   333 63%   673  -19%  2.791   1.806 55%
                 
Onderliggende cost/income ratio 68,0% 77,7%   56,9%   60,1% 65,9%  
Onderliggend rendement op eigen vermogen 10,9% 7,3%   13,8%   14,5% 11,8%  
Fully-loaded CET1 ratio 17,7% 17,0%   17,6%   17,7% 17,0%  
1 De onderliggende resultaten zijn exclusief bijzondere posten die de onderliggende trend vertekenen. In het kwartaalverslag wordt een uitvoerige uitleg gegeven over de bijzondere posten.
       


 ABN AMRO Persvoorlichting                                       ABN AMRO Investor Relations
 Jeroen van Maarschalkerweerd, Press Office                Dies Donker, hoofd Investor Relations
 pressrelations@nl.abnamro.com                                    investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900                                                               +31 20 6282282

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen in vertaling is het Engelse persbericht leidend.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4daf1d70-11a2-4064-a784-2793e1a689d3

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eaa9e1b7-be67-416a-ba6d-999355ca4575