Befimmo NV: Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV, deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van UBS Group AG op 4 april 2022. Met deze verklaring meldt UBS Group AG dat haar participatie in Befimmo op 29 maart 2022 de verklaringsdrempel van 5% heeft overschreden(gelijkgestelde financiële instrumenten). 

Klik hier om het persbericht te raadplegen:

Bijlage