KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 811 miljoen euro

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

 

 

Brussel, 11 augustus 2022 (07u00 CEST)

Overzicht KBC-groep (geconsolideerd, IFRS)2KW20221KW20222KW20211H20221H2021
Nettoresultaat (in miljoenen euro)8114587931 2691 350
Gewone winst per aandeel (in euro)1,921,071,872,993,18
Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro)*     
België564227528790908
Tsjechië237207168443291
Internationale Markten5274140125228
Groepscenter-41-49-42-90-76
Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode)45,051,851,845,051,8

KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 811 miljoen euro

 

* Vanaf 2022 werd Ierland verplaatst van Internationale Markten naar Groepscenter, naar aanleiding van de lopende verkoopovereenkomst. De cijfers werden niet retroactief aangepast.

“Er zijn nu vijf en een halve maand verstreken sinds Rusland Oekraïne binnenviel en helaas lijkt er niet meteen een einde te komen aan de oorlog. De tragedie die zich in Oekraïne afspeelt, veroorzaakt immens menselijk leed en brengt een schokgolf teweeg in de wereldeconomie. We betuigen onze oprechte solidariteit met alle slachtoffers van dit conflict en hopen dat zo spoedig mogelijk een respectvolle, vreedzame en duurzame oplossing kan worden bereikt. Hoewel onze directe blootstelling aan Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland zeer beperkt is, worden we uiteraard indirect getroffen door de macro-economische gevolgen van dit conflict en andere geopolitieke en opkomende risico's, zoals het effect van de hoge gas- en olieprijzen op de inflatie en de economische groei, en de overloopeffecten voor ons, onze tegenpartijen en onze klanten. Daarmee rekening houdend hebben we onze toegewezen reserve voor geopolitieke en opkomende risico's verder verhoogd tot 268 miljoen euro aan het einde van het verslagkwartaal.

Niettegenstaande deze ongunstige omgevingsfactoren hebben we de afgelopen maanden ook verdere vooruitgang geboekt in de uitvoering van onze strategie. Wat het versterken van de positie in onze kernmarkten betreft, bijvoorbeeld, konden we de overname van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International afronden. Raiffeisenbank Bulgaria en onze bestaande Bulgaarse dochter UBB zullen hun activiteiten samenvoegen, waardoor we het aandeel in onze Bulgaarse kernmarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden tot naar schatting 19% wat activa betreft. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om al de nieuwe Bulgaarse klanten en collega's in onze groep van harte welkom te heten. We hebben ook belangrijke stappen gezet in ons digitaliseringsproces. Zo nemen we anderhalf jaar na de succesvolle lancering van Kate, de persoonlijke digitale assistent, opnieuw het voortouw in innovatie met de uitrol van de Kate Coin, onze eigen digitale munt op basis van blockchaintechnologie. Particuliere KBC-klanten in België kunnen binnenkort Kate Coins verdienen en gebruiken via hun Kate Coin-wallet in KBC Mobile. Alles vindt plaats in een gesloten omgeving, waarbuiten de Kate Coin geen waarde heeft. Dit initiatief zal in eerste instantie worden geïmplementeerd binnen de bank- en verzekeringsomgeving van KBC , maar op termijn zal een hele wereld aan mogelijkheden opengaan voor toepassing in het bredere ecosysteem. De eerste concrete stappen worden nu gezet binnen KBC in België, maar uiteindelijk zullen we de Kate Coin in de hele groep uitrollen.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het afgelopen kwartaal een uitstekende nettowinst van 811 miljoen euro geboekt. De totale opbrengsten bleven min of meer stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal, waarbij de stijgingen van de nettorente-inkomsten, de technische verzekeringsinkomsten, de dividendinkomsten en de overige netto-inkomsten teniet werden gedaan door een lager trading- en reëlewaarderesultaat en lagere nettoprovisie-inkomsten. De kosten daalden aanzienlijk doordat het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige boekjaar in het vorige kwartaal werd geboekt (afgezien van een nieuwe bijkomende heffing in Hongarije die in het verslagkwartaal werd geboekt). We boekten een kleine nettotoename van de waardeverminderingen op kredieten, doordat de beperkte nettowaardevermindering voor individuele leningen (die vrijwel allemaal verband hielden met de verkooptransactie in Ierland) en een toename van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's bijna volledig werden gecompenseerd door de volledige terugname van de resterende reserve voor de coronacrisis. Onze solvabiliteitspositie bleef heel solide met een common equity ratio van 15,9% op 'fully loaded'-basis en onze liquiditeitspositie was uitstekend, met een NSFR van 142% en een LCR van 158%. In overeenstemming met ons algemene dividendbeleid zullen we in november 2022 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2022.

Het blijft ons ultieme doel als bank-verzekeraar om de referentie te zijn in al onze thuismarkten, dankzij ons klantgerichte bedrijfsmodel en, nog belangrijker, op basis van het vertrouwen dat onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders in ons stellen. Dat voortdurende vertrouwen stellen we echt op prijs en daar wil ik u voor bedanken.”                

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Volledig persbericht in de bijlage.

Bijlages