Persbericht Biocartis Group NV: Kennisgeving aan de Obligatiehouders betreffende Verwachte Verplichte Conversie

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

28 november 2022, 17:45 CET

Kennisgeving aan de Obligatiehouders betreffende Verwachte Verplichte Conversie

Bepalingen met een hoofdletter in deze kennisgeving die niet werden gedefinieerd zullen de betekenis hebben daaraan gegeven in de Voorwaarden van de Obligaties

Mechelen, België, 28 november 2022 Deze aankondiging is een kennisgeving overeenkomstig, respectievelijk, Voorwaarde 5(m)(v) van de bepalingen en voorwaarden van de 4,00% converteerbare obligaties met vervaldatum 2024/2027 ("Bestaande Converteerbare Obligaties") en Voorwaarde 6(b)(v) van de bepalingen en voorwaarden van de 4,50% nieuwe junior gewaarborgde (second lien) converteerbare obligaties met vervaldatum 2024/2026 ("Nieuwe Converteerbare Obligaties") (tezamen, de "Voorwaarden van de Obligaties") uitgegeven door Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of " Biocartis "), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART).

De Vennootschap kondigt vandaag aan dat, op basis van de informatie waarover de Vennootschap beschikt op de datum van deze aankondiging, de Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties (zoals die term wordt gedefinieerd in de Voorwaarden van de Obligaties) naar verwachting zal plaatsvinden op 2 december 2022 (de "Verwachte Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties").

Indien de Verwachte Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties niet plaatsvindt op 2 december 2022 of de Vennootschap informatie verkrijgt dat de Verwachte Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties op een latere datum zal plaatsvinden, zal de Vennootschap de obligatiehouders daarvan op de hoogte stellen door middel van een persbericht en een nieuwe Kennisgeving aan de Obligatiehouders betreffende Verwachte Verplichte Conversie.

In overeenstemming met de Voorwaarden van de Obligaties zal het daadwerkelijk plaatsvinden van de Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties resulteren in een aantal gevolgen voor houders van Bestaande Converteerbare Obligaties en/of Nieuwe Converteerbare Obligaties, inclusief, (maar niet beperkt tot):

  • de automatische verlenging van de Eindvervaldata van dergelijke Obligaties tot 9 november 2026 (in het geval van Nieuwe Converteerbare Obligaties) en 9 november 2027 (in het geval van Bestaande Converteerbare Obligaties);

  • de aanvang van de Obligatiehouder Conversie Optieperiode voor de Nieuwe Converteerbare Obligaties; en

  • de Verplichte Conversie van 10% van de uitstaande hoofdsom onder elk van de Bestaande Converteerbare Obligaties en de Nieuwe Converteerbare Obligaties.

De bovenvermelde Verplichte Conversie zal 10 werkdagen in Brussel na de Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties plaatsvinden. Indien de Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties plaatsvindt op 2 december 2022 (zoals verwacht) zou de Verplichte Conversie Datum (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden van de Obligaties) vrijdag 16 december 2022 zijn.

Obligatiehouders worden eraan herinnerd dat, in overeenstemming met de Voorwaarden van de Obligaties, Obligatiehouders bepaalde formaliteiten zullen moeten vervullen om daadwerkelijke levering te bekomen van de conversieaandelen die worden uitgegeven ingevolge de voormelde Verplichte Conversie. Indien de Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties plaatsvindt op 2 december 2022 (zoals verwacht) zou de Cut-Off Datum (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden van de Obligaties) voor het vervullen van dergelijke formaliteiten vrijdag 9 december 2022 zijn. Indien een Obligatiehouder de formaliteiten niet respecteert tegen de relevante deadlines zullen de betreffende aandelen verkocht worden door de Aandelenvereffeningsagent en zullen de opbrengsten (voor zover die er zijn, na aftrek van o.a. de kosten van dergelijke procedure) evenredig verdeeld worden onder de betreffende Obligatiehouders. In dit verband moedigt de Vennootschap de Obligatiehouders die nog niet eerder contact hadden met de Vennootschap in het kader van de Herkapitalisatie Transacties, aan dringend contact op te nemen met de Vennootschap. Nadat de Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties zich heeft voorgedaan zal de Vennootschap in haar Kennisgeving van Verplichte Conversie aan de Obligatiehouder verder detail verschaffen over de exacte formaliteiten die door Obligatiehouders vervuld moeten worden.

De Voorwaarden van de Obligaties kunnen worden geraadpleegd, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke beperkingen, op https://investors.biocartis.com/nl/converteerbare-obligaties.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail    rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
mobiel    +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_ , Meta of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis . Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Belangrijke informatie

Deze aankondiging is geen prospectus in de zin van Verordening 2017/1129, zoals gewijzigd (samen met alle toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de "Prospectusverordening") of de Prospectusverordening zoals deze deel uitmaakt van de binnenlandse wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de UK European Union (Withdrawal) Act 2018 en zoals gewijzigd door The Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (elk zoals gewijzigd) (de "UK Prospectusverordening").

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT VERBODEN ZOU ZIJN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE AANKONDIGING DIENT UITSLUITEND TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF AANKOOP, NOCH VAN EEN UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF AANKOOP VAN ENIGE NIEUWE OBLIGATIES, UITSTAANDE OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN DE AANBIEDING, VERKOOP EN AANKOOP VAN DE NIEUWE OBLIGATIES, NIEUWE TERMIJNLENINGEN OF DE UITSTAANDE OBLIGATIES BESCHREVEN IN DEZE AANKONDIGING KAN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN WETTELIJK BEPERKT ZIJN. PERSONEN DIE DEZE AANKONDIGING LEZEN, DIENEN ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE IN ACHT TE NEMEN.

Er zal geen aanbieding, uitnodiging, verkoop of aankoop of ruil van de Bestaande Converteerbare Obligaties of de Nieuwe Converteerbare Obligaties plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, uitnodiging, verkoop of aankoop onwettig zou zijn vóór registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act") of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij deze effecten zijn geregistreerd onder de U.S. Securities Act, of een vrijstelling van de registratievereisten van de U.S. Securities Act beschikbaar is.

Biocartis heeft geen enkel deel van de aanbieding van de betreffende effecten in de Verenigde Staten geregistreerd, en is niet van plan dit te doen, en is niet van plan een openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten te doen. Deze mededeling is alleen gericht tot en gericht op personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (elk een "Lidstaat") en in het Verenigd Koninkrijk die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening respectievelijk van de UK Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers"). Deze mededeling wordt enkel verspreid aan en is enkel gericht op (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) professionele beleggers die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") of (iii) vermogende ondernemingen, en andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig kan worden gedaan, die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order (al deze personen samen worden "relevante personen" genoemd). De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn alleen beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op, aan te kopen of anderszins te verwerven van dergelijke effecten zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen naar of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige investeringsovereenkomst of -beslissing. Biocartis is niet aansprakelijk indien voornoemde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.