Vanguard: ETF’s heel anders ingezet dan aanvankelijk gedacht

Over ETF’s bestaan veel vooroordelen. Zo zouden voor beleggers alleen de kosten ertoe doen, zouden ETF’s alleen maar tactisch in te zetten zijn en zou er vooral in lokale of regionale ETF’s worden geïnvesteerd. Voor Vanguard reden om te onderzoeken wat nu feit en fictie is. De vermogensbeheerder ging te rade bij meer dan 400 Europese ETF-kopers en hield diepte-interviews met seniors bij Europese vermogensbeheerders in het VK, Duitsland, Italië en Zwitserland.

De uitkomsten zijn verrassend.

 • Zo blijkt dat ETF-kopers de producten op veel meer verschillende manieren gebruiken dan werd aangenomen en even gemakkelijk wereldwijd inkopen als regionaal. De noodzaak van diversificatie wordt dus breed gedragen.
 • Verder worden portefeuilles zeer accuraat samengesteld met ETF’s. Brede portefeuilles zijn cruciaal en beleggers zetten heel gericht ETF's met verschillende exposures in om die brede basis te bereiken. Dit onderstreept het gebruik van ETF's als een beleggingsvehikel.
 • De ETF-markt is geavanceerder en genuanceerder dan veel beleggers beseffen en hoewel tactisch gebruik van ETF's wel degelijk bestaat, is het zeker niet de belangrijkste reden om ETF's te kopen. Van de vier onderzochte landen is het populairste motief de buy-and-hold, waarbij beleggers ETF's als een investeringsinstrument voor de lange termijn inzetten.
 • Als het gaat om ETF-selectie is geen enkel criterium echt dominant. Kosten hebben de hoogste prioriteit voor beleggers, maar ook liquiditeit en benchmark zijn belangrijke overwegingen.

  De uitgebreide resultaten zijn te vinden in de drie bijgevoegde papers: Investors avoid global portfolio’s (1), Only costs matter (2) en ETFs are just for tactical use (3).
  Hierbij de hoogtepunten:

  Internationaal, regionaal of lokaal? (1)

 • Verondersteld wordt dat de meeste ETF-kopers een lokale of regionale aanpak hanteren en minder geneigd zijn om wereldwijde portefeuilles te gebruiken. Het tegendeel is echter waar. Het gebruik van wereldwijde ETF's is juist wijdverspreid.
 • Wel zijn er verschillen te vinden tussen de verschillende landen. In Duitsland en Italië zijn internationale ETF’s populairder dan regionale. En in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk ziet een aanzienlijk deel van de beleggers brood in internationale ETF's.
 • Een brede geografische spreiding levert verder bewijs dat ETF-kopers diversificatie kiezen om hun kans op belegginssucces op de langetermijn te vergroten. ETF's zijn een snelle en efficiënte manier om marktposities te verkrijgen.
 • Uit het onderzoek blijkt eveneens dat ETF's uit Europa, Azië en Latijns-Amerika bijzonder populair zijn. Er is ook belangstelling voor posities in opkomende markten. Dit onderstreept dat beleggers in ETF’s diversificatie willen en dat ze ETF’s hierbij zien als hulpmiddel.

  Zijn alleen kosten van belang bij het selecteren van ETF's? (2)

 • ETF's zijn de afgelopen jaren in populariteit toegenomen. Europa is een goed voorbeeld, met assets under management (AUM) in de Europese ETF-industrie, op $726 miljard in december 2018 - bijna een verdubbeling sinds 2013. De kosten van ETF's worden vaak genoemd als aanjager van deze groei omdat de kostenratio van ETF’s vaak relatief laag is. Er zijn echter grote kostenverschillen tussen ETF’s onderling.
 • De belangrijkste selectiecriteria voor ETF-kopers in Duitsland, Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn de kostenratio: de kosten voor het beleggen in het product. Bijna een op de vijf (18%) zei dat dit de belangrijkste factor is die zij overwegen.
 • Sommigen hebben berekend dat ETF's nu gemakkelijker en goedkoper te kopen zijn dan futures. Elementen zoals benchmark en merk worden ook als belangrijk beschouwd, waarbij benchmarks die een specifieke blootstelling bieden, een veel prominentere overweging vormen.
 • Beleggers geven verder aan dat liquiditeit en de onderliggende posities voor hen belangrijk zijn bij het selecteren van een ETF.
 • Op landelijk niveau zijn Duitse kopers het meest prijsbewust, terwijl Italiaanse en Zwitserse kopers meer benchmarkgevoelig zijn. Ter vergelijking: bij Britse kopers is de liquiditeit en spreiding belangrijker.

  ETF’s alleen om tactische redenen? (3)

 • Het gemak waarmee beleggers posities innemen met ETF's, heeft er deels toe geleid dat een beeld is ontstaan dat ETF’s kortetermijn investeringsinstrumenten zijn. Het onderzoek van Vanguard wijst echter uit dat professionele beleggers het kortetermijn gebruik van ETF's niet langer als het belangrijkste zien.
 • Onder professionele ETF-kopers in het VK, Duitsland, Italië, Zwitserland, noemt 47% een buy-and-hold-strategie als hun primaire gebruik van ETF's. Tactisch gebruik komt op de tweede plaats en minder dan een kwart (24%) selecteert deze optie. Het op drie na populairste gebruik is het voltooien van de portfolio, waarbij ETF's worden gebruikt om portefeuilleleases op te vullen en te voldoen aan de activaspreiding van een benchmark (16%).