Ethenea: Rustig blijven is de boodschap

Door de vertegenwoordigers van het Portfolio Management Team en Yves Longchamp, Head of Research of ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG

Yveslongchamp
Yves Longchamp

Het Verenigd Koninrijk besliste gisteren om de Europese Unie te verlaten – team Brexit won met 52 %. Dat vandaag een historische dag is, is meer dan duidelijk. Enkele uren na de bekendmaking van de officiële resultaten, zijn de gevolgen voor de toekomst van Europa als institutie, het VK zelf, maar ook Schotland en Ierland echter nog onmogelijk te voorspellen. Hieronder een overzicht van wat we reeds weten.

Wereldwijd zagen zowel de forex-, obligatie- als aandelenmarkten een sterke correctie. Als gevolg, zijn de centrale banken, opnieuw, zeer alert en staan ze paraat om in te grijpen. Cameron International , de Britse Eerste Minister, trad af, maar zal nog gedurende een interimperiode van drie maanden zijn ambt blijven volbrengen. Een volgende stap zal de verkiezing van een nieuwe Eerste Minister zijn in oktober. Hij (of zij) zal, met de uitvoering van artikel 50 van het verdrag van Lissabon, de verantwoordelijkheid dragen om het proces voor de uittreding in gang te zetten. Hierdoor zal het VK waarschijnlijk in 2019 wezenlijk uit de Unie uitgetreden zijn.

Tot die tijd zullen de huidige overeenkomsten blijven gelden. Hoe dan ook, zal de onzekerheid over de uitkomst van deze gesprekken, alsook de marktvolatiliteit hoog blijven in de komende jaren. In onze laatste Marktcommentaar schreven we dat onze vooruitzichten voor de wereldeconomie niet significant veranderd waren. “In de VS bevindt de economische cyclus zich in een laat stadium, wat betekent dat de groei geleidelijk aan zal afnemen. De particuliere consumptie, de enige groeimotor van de Amerikaanse economie komt in het gedrang door een verzwakking van de arbeidsmarkt.

In Europa, waar de conjunctuurcyclus in een vroegere fase verkeert, zal de groei waarschijnlijk robuust blijven, mede dankzij het uiterst soepele monetaire beleid. Hier zijn de risico’s echter, zoals gewoonlijk, van politieke aard. Ten slotte, houdt de Chinese economie het grootste risico in voor ons scenario. Daar is de economie opnieuw rechtgekrabbeld na een uitzonderlijke, door de Chi­nese regering teweeggebrachte, ommekeer eerder dit jaar van grootschalige kredietinjecties, omvangrijke fiscale stimuleringsmaatregelen en strenge kapitaalcontroles.

Desalniettemin werd geen enkele van de uitdagingen die hen te wachten staan, zoals de gestaag teruglopende groei, de overcapaciteit, de forse schuld­financiering en de overgang van een door investeringen naar een door consumptie gedragen groei, aangepakt. Als gevolg daarvan blijft China een belangrijke risicofactor, die op elk moment weer de kop kan opsteken.”

De historische beslissing van gisteren is een bevestiging van onze overtuiging om rustig en voorzichtig te blijven in onze investeringsaanpak. Een van de grote Europese risico’s werd werkelijkheid en werpt een schaduw over onze vooruitzichten. Naast de gewoonlijke economische onzekerheid zorgen politieke en geopolitieke onzekerheid niet alleen voor een complexere levenswereld, maar ook voor complexere marktomstandigheden.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.