Fidelity International: Slimme zet ECB – voorlopig althans

De ECB heeft een slimme zet gedaan – voorlopig althans, aldus Anna Stupnytska, Global Head of Macro bij Fidelity International in een commentaar op de maatregelen van de ECB.

“De ECB heeft vandaag een gericht stimuleringspakket voorgesteld in een poging de gevolgen van het coronavirus, dat zich snel over de hele wereld verspreidt, te bestrijden. De maatregelen van de ECB lijken agressiever dan algemeen werd verwacht. Ze lijken ook radicaler dan de maatregelen die tot dusverre in de VS en het VK zijn genomen.

“De ECB heeft een slimme zet gedaan om de rente niet te verlagen. Dat duidt op een andere manier van reageren en op flexibiliteit in haar beleid bij een onverwachte schok. In plaats van een renteverlaging koos de ECB voor een gerichte aanpak. Ze combineert een uitbreiding van het QE-programma, gericht op particuliere activa, met zeer aantrekkelijke TLTRO-voorwaarden - waarbij banken effectief zullen worden betaald om van de ECB te lenen. Dat is een ondubbelzinnige stap in de goede richting.

“De onzekerheid over de verspreiding van het virus en de impact ervan op de economie is zeer groot. Daarom valt het nog te bezien of deze beleidsmaatregelen volstaan om de eurozone de komende maanden door de neergang heen te kunnen loodsen. Een brede recessie is een zeer waarschijnlijke uitkomst. Maar of die alleen van 'technische' aard zal zijn, hangt niet alleen af ​​van het virustraject en het monetaire vangnet, maar ook van begrotingsmaatregelen.

“In dit opzicht verwachten we van de lidstaten een stevige stap naar een soepeler begrotingsbeleid. Als het nu niet het moment is, wanneer dan wel? De toekomst van de eurozone staat immers – alweer - op het spel.”