Waarom beleggers zich nu meer dan ooit op aandelen zouden moeten richten

Door Thomas Meier en Christos Sitounis, fondsbeheerders van MainFirst Global Dividend Stars en MainFirst Euro Value Stars

Het coronavirus heeft de wereld overgenomen. In sommige Europese landen vertraagt de toename van het aantal nieuwe infecties licht. Politieke besluitvormers en centrale bankiers stellen alles in het werk om passende maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van de crisis tegen te gaan. In deze context is de aantrekkelijkheid van aandelen als activaklasse geenszins verminderd, maar juist toegenomen.

Thomasmeier
Thomas Meier
Het coronavirus is een verlammende factor in het openbare leven. Naast de persoonlijke beperkingen hebben de beschermende maatregelen een ongekende impact op de economie. De onlangs gepubliceerde economische prognoses lijken nu een verspilling van papier te zijn. Kortom, de situatie is voor alle betrokkenen onbekend terrein.

De besluitvormers zijn zich terdege bewust van de ernst van de situatie. Nooit eerder hebben centrale banken en politieke besluitvormers in alle landen in zo'n korte tijd zulke grote bedragen opgehaald - om bedrijven en ondernemingen de nodige overbruggingskredieten te verstrekken en om burgers op een grotendeels niet-bureaucratische manier te helpen. Natuurlijk, en dit is de keerzijde van de medaille, drijven deze economische stimuleringspakketten bij wijze van spreken de overheidstekorten naar nieuwe hoogten. En een normalisering van de rente, waarover recent nog werd gedebatteerd, is vermoedelijk niet te verwachten als gevolg van de noodzakelijke maatregelen die genomen zijn. Dit werpt dan weer een nieuw licht op aandelen als een aantrekkelijke activaklasse.

Aandelen als winnaars in de crisis

Hoewel de huidige economische data rampzalig zijn en de groeivertraging waarschijnlijk nog geruime tijd (meerdere kwartalen) zijn sporen zal nalaten, is het belangrijk om vooruit te kijken. Voor beleggers is het nu bijzonder belangrijk om op lange termijn te denken en te handelen.

Christossitounis
Christos Sitounis
Het is waar dat de aandelenmarkten een aanzienlijke hoeveelheid waarde hebben verloren in de nasleep van de pandemie die door het coronavirus is veroorzaakt. De combinatie van een geleidelijke daling van het virus, in combinatie met de sterke uitverkoop op de markten, zou echter een nieuwe impuls moeten geven aan de hoop op stijgende prijzen op de middellange tot lange termijn. Daarom doen beleggers er goed aan zich niet verder te laten infecteren door de paniek. Integendeel, om waarderingsredenen is het raadzaam om aandelen in wezen te herontdekken als een aantrekkelijke en onmisbare bron van inkomsten en niet de "juiste" tijd voor een herbelegging te missen.

Veel aandelen zijn het slachtoffer geworden van het coronavirus. Vooral sterk cyclische beleggers zijn zwaar getroffen. Dit zou een aantal mogelijkheden voor de toekomst kunnen openen. Ook de kleine en middelgrote ondernemingen, die soms sterk te lijden hebben gehad onder de ongedifferentieerde uitverkoop, bieden selectieve mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook sectoren en segmenten die als het ware profiteren van de noodtoestand en/of relatief snel herstellen.

Natuurlijk moeten beleggers goed uitkijken en het kaf van het koren scheiden. Bedrijven met een bewezen business model, die goed zijn toegerust voor de toekomst en die een solide balansstructuur hebben, zijn het waard om van naderbij te bekijken. In het ideale geval zullen ze de storm doorstaan en sterker uit de crisis tevoorschijn komen. Kortom, aandelen worden nog aantrekkelijker dan obligaties in de nasleep van de corona-crisis.