BlackRock: Crisispakket ECB oogt nog magerder door uitspraak Duitse Hof

De onverwacht negatieve beslissing van het Duitse Constitutionele Hof over het opkoopprogramma van de ECB is ongunstig voor de vooruitzichten voor staatsobligaties uit de eurozone. Het BlackRock Investment Institute (BII) vreest dat de beslissing van de Duitse rechters de onafhankelijkheid van de ECB ondermijnt en op termijn tot fragmentatie van de eurozone kan leiden. “En dat terwijl de maatregelen van de ECB om de gevolgen van de pandemie te beperken toch al mager afstaken tegenover die van de Federal reserve”, zegt het BII in het wekelijkse marktcommentaar.

De Duitse rechters hebben de ECB drie maanden de tijd gegeven om het opkoopprogramma tegenover het Duitse parlement te legitimeren, omdat de Bundesbank zich anders uit het programma moet terugtrekken. Die legitimering mag voor de ECB geen probleem zijn. Toch zet het feit dat het nodig is de onafhankelijkheid van de ECB op losse schroeven, terwijl die essentieel is voor de overtuigingskracht van de "alles wat nodig is"-toezegging.

De renteverschillen tussen Italiaanse en Duitse staatsobligaties lopen sinds eind maart op, ondanks het intensievere aankoopprogramma van de ECB, wat de kwetsbaarheid van de zwaarst getroffen Europese economieën onderstreept. Het BII gaat daarom zijn overwogen posities in Zuid-Europese staatsobligaties tegen het licht houden.

Intussen is bij Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties de rentemarge tegenover de risicovrije rente stabiel gebleven sinds half april. Toen kwam de Fed met crisismaatregelen die bezorgdheid over kredietproblemen wegnamen. Zie ook deze grafiek:

Italiaanse staatsobligaties, VS investment grade vs. risicovrije rente

Renteitalie