ABN AMRO MeesPierson: ‘Aandelen op langere termijn kansrijker’

Ondanks de huidige onderweging van aandelen is ABN AMRO MeesPierson voor de langere termijn positiever over deze beleggingscategorie dan over andere beleggingsvormen. Dat stelt de private bank in de halfjaarlijkse Beleggingsstrategie ‘Wanneer de mist optrekt’. ABN AMRO MeesPierson spreekt hierin de verwachting uit dat over een tijdspad van 12 tot 18 maanden aandelen beter zullen presteren, als de effecten van de lockdowns afnemen en de economie weer aantrekt. Bovendien denkt de bank dat de bedrijfswinsten ondersteund gaan worden door lagere financieringskosten en het langdurige effect van overheidsstimulering. Ook de inflatie blijft naar verwachting laag, waardoor centrale banken de mogelijkheid hebben om hun op het aanjagen van de economie gerichte beleid te handhaven.

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: “Door de onzekerheden over hoe de wereld uit de corona-pandemie komt, zijn de vooruitzichten voor de financiële markten in mist gehuld. Veel zal afhangen van hoe snel de economie weer opengaat. Maar de coronacrisis gaat ook langdurige gevolgen hebben (zie tevens het hoofdstuk ‘Coronavirus als versneller van verandering’ in de Beleggingsstrategie). Sommige sectoren zullen als verliezers uit de bus komen en lijden onder de gevolgen van het coronavirus, terwijl andere als winnaars ervan kunnen profiteren.”

De winnaars en verliezers

Een winnaar gaat volgens ABN AMRO MeesPierson de IT-sector zijn. De bank verwacht dat de trend van digitalisering versnelt: de technologie om thuis te werken heeft zich bewezen, en bedrijven gaan meer investeren in softwarediensten en faciliteiten om ‘in de cloud’ te werken. Ook kunnen de komende jaren de uitgaven aan gezondheidszorg toenemen. Burgers vragen hun overheden wellicht om meer te investeren in de gezondheidszorg, om zo beter beschermd te zijn tegen bijvoorbeeld een epidemie. Voor bedrijven die actief zijn in de sector gezondheidszorg kan dat positief zijn. Zowel in de sector IT als in de sector gezondheidszorg is ABN AMRO MeesPierson overwogen. De bank is niet positief over nutsbedrijven en financiële instellingen (onderwogen). Voor wat betreft die laatste sector: deze kan te lijden krijgen van tweede-ronde-effecten die verband houden met de huidige crisis (zoals toename van faillissementen en slechte leningen, en een rente die langer laag blijft).

Globalisering onder druk

ABN AMRO MeesPierson denkt dat de globalisering nog meer onder druk komt te staan, omdat bedrijven zich nu realiseren dat ze mogelijk te afhankelijk zijn van toeleveringsketens buiten de eigen landsgrenzen. Volgens de private bank gaan zij hun strategieën tegen het licht houden en essentiële bedrijfsprocessen dichter bij huis onderbrengen. De toename van de wereldwijde schuldenlast is een ander gevolg van de coronacrisis, omdat de forse stimulering van de economie gefinancierd moeten worden. De meeste landen zullen in staat zijn hun schulden af te bouwen zodra de economie weer groeit. Maar voor sommige landen kan dit moeilijk zijn. Op regioniveau handhaaft ABN AMRO MeesPierson een neutrale houding ten opzichte van opkomende markten. Aan de ene kant kunnen opkomende economieën te lijden hebben van de ineenstorting van de wereldhandel en, in het geval van sommige landen, van dalende grondstoffenprijzen. Aan de andere kant zouden opkomende markten in de komende kwartalen moeten profiteren van een zwakkere dollar. De bank handhaaft de voorkeur voor Amerikaanse aandelen (overwogen). Over Europese aandelen is de bank niet enthousiast (onderwogen).

Bedrijfsobligaties aantrekkelijk

ABN AMRO MeesPierson doet beleggers de suggestie om te beleggen in obligaties die worden ondersteund door opkoopprogramma’s van centrale banken, en die nog steeds een bescheiden maar positief rendement opleveren. De bank refereert vooral aan hoogwaardige eurobedrijfsobligaties, aangezien veel staatsobligaties waarschijnlijk een negatief rendement hebben. Voor high-yield bedrijfsobligaties en schuldpapier van opkomende markten (emerging market debt; EMD) blijft de situatie lastig. Deze obligaties zouden interessant kunnen zijn als het economisch herstel na de coronacrisis een rechte lijn omhoog laat zien. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Wel bestaat het vertrouwen dat de risicopremies op high yield en EMD op de lange termijn onder hun huidige niveau komen. Daarbij is een voorkeur voor EMD, maar deze obligaties zijn alleen geschikt voor beleggers die de beweeglijkheid ervan kunnen verdragen.

Terughoudend in grondstoffen

ABN AMRO is terughoudend ten opzichte van grondstoffen. Weliswaar kunnen grondstofprijzen zich herstellen als de economie aantrekt, maar de voorraden zijn momenteel groot. Daardoor is het opwaarts prijspotentieel van bijvoorbeeld olie beperkt. Ook is de bank voorzichtig met goud. Zodra beleggers risico’s op de financiële markten opnieuw gaan mijden, stijgt de dollar namelijk in waarde en worden posities in goud afgewikkeld. ETF-longposities in goud en goudfutures zijn nog steeds erg groot. Na een verkoopgolf in goud verwacht de private bank weer een herstel van de goudprijs. De raming voor de goudprijs voor het einde van 2020 is USD 1.700 per ounce, terwijl die voor Brent-olie USD 45 per vat is.