Amundi: Meer controle en risicochecks bij projecten Chinese 'Nieuwe Zijderoute'

Deelnemers aan het Chinese Belt & Road Initiative die investeren en beleggen in projecten van dit initiatief, stellen zich recent kritischer op bij grote projecten. Zij leggen thans meer nadruk op kwalitatief betere en goedkopere projecten en stellen hogere eisen aan transparantie en due diligence bij projecten van de zogenoemde Nieuwe Zijderoute, stelt hoofd Emerging Markets Yerlan Syzdykov bij vermogensbeheerder Amundi in zijn analyse The new silk road routes: why investors should care.

Het Belt & Road Initiative (BRI) werd in 2013 door de Chinese regering gestart om de regionale en mondiale integratie te bevorderen. Het BRI voorziet in nieuwe havens, wegen en spoorlijnen in tientallen landen en moet de aanvoer van grondstoffen vergemakkelijken. De Nieuwe Zijderoute trekt de aandacht van veel beleggers, die mogelijkheden zien in bedrijven die betrokken zijn bij het initiatief. China stelt dat inmiddels zo’n 130 landen (willen) participeren aan het BRI.

De laatste jaren hebben deelnemers een meer kritische houding gekregen jegens projecten binnen het Chinese initiatief. “We zien nu meer controle en risicobeoordelingen van BRI-projecten, veel meer aandacht voor kwalitatief betere en goedkopere projecten, en meer nadruk op transparantie en due diligence”, constateert Syzdykov. Dat projecten in toenemende mate door internationale instanties worden gefinancierd, bevordert een betere beoordeling van de financiële, soevereine en geopolitieke risico's.”

Projecten geannuleerd

Een van die risico’s is gerelateerd aan financiële vatbaarheid van projecten binnen het BRI. Sommige overheden steken zich diep in de schulden voor projecten die niet rendabel genoeg zijn om de schuld terug te betalen. Dergelijke onhoudbare schuldenlasten hebben er al toe geleid dat landen als Maleisië, Myanmar, Pakistan en Sierra Leone BRI-projecten hebben geannuleerd of afgeschaald. “Het is voor beleggers derhalve cruciaal om zich ervan te vergewissen dat aan enkele basisnormen wordt voldaan: financiële duurzaamheid, geopolitieke stabiliteit en milieubescherming”, stelt Syzdykov.

Volgens Amundi moeten beleggers zich bovendien concentreren op sectoren die profiteren van de commerciële en economische groei die de BRI zal genereren. “De grootste investeringen gaan naar energie en transport, respectievelijk 39% en 26% van de totale BRI-investeringen”, wijst de Amundi-analist. Daarna volgen vastgoedgoed, metalen en nutsvoorzieningen. “Wij denken dat gebieden als gezondheidszorg, onderwijs, technologie, industrie en financiën veel potentie hebben.”