Huidige dollarsterkte slaat om in milde dollarzwakte na Q2

De verwachte brede, structurele daling van de Amerikaanse dollar in 2021 blijft vooralsnog uit, zien Ima Sammani en Simon Harvey, FX- analisten van Monex Europe. Dat de dollar niet daalt, maar stijgt, is volgens hen grotendeels te danken aan de uitkomst van de senaatsverkiezingen in Georgia in januari, die de weg vrijmaakte voor budgettaire stimuleringsmaatregelen van USD 1900 miljard in maart, en een vroege en voortvarende vaccinatiecampagne in de VS.

Beide ontwikkelingen hebben de kans vergroot dat de Amerikaanse economie het in 2021 aanzienlijk beter zal doen dan andere landen, wat tot uiting komt in zowel de stijging als de steilheid van de Amerikaanse rentecurve. De stijgende Amerikaanse rente en de verwachting van de markten dat de Federal Reserve haar beleid eerder zal normaliseren dan ze momenteel aangeeft, hebben de dollar in het eerste kwartaal ondersteund, samen met periodieke uitbarstingen van risicomijdend gedrag van markten na aankondigingen van lockdowns en aanhoudende viruszorgen.

Milde dollarzwakte

Monex Europe denkt echter dat de marktverwachting ten aanzien van de outperformance van de Amerikaanse economie afneemt, zodra de Amerikaanse economische cijfers in Q2/Q3 het herstel bevestigen en de Fed in een meer hawkish positie duwen. In de tussentijd zal de Fed, gezien de onzekerheid over de vooruitzichten, trachten de rente laag te houden door in haar communicatie een dovish standpunt in te nemen. Dit zou in combinatie met de vaccinatie-inspanningen van andere landen, die de VS tegen die tijd inhalen, medio dit jaar op de dollar moeten drukken. De daling van de greenback zal echter waarschijnlijk niet zo groot zijn als eerder verwacht. Monex gaat er vanuit dat de dollarzwakte mild zal zijn.

Deze aanname van milde dollarzwakte is gebaseerd op het idee dat de greenback zich zal blijven aanpassen naarmate de Amerikaanse economische outperformance in een breder gedragen wereldwijd herstel opgaat. Deze continue heraanpassing van de dollar zal echter niet soepel verlopen. De dollar zal waarschijnlijk extra steun vinden naarmate de risico's rond het voorspelde pad van de wereldwijde heropening door de ontwikkeling van het virus en de uitrol van vaccins opnieuw de kop opsteken. Tijdens deze vlagen van dollarsterkte zal de greenback, dankzij zijn safe haveneigenschappen, zijn tanden laten zien.

Risico’s

De risico's voor de vooruitzichten voor de dollar zijn evenwichtig. Het vooruitzicht van een beter economisch herstel in de VS door het vrijkomen van de uitgestelde vraag, extra uitgaven voor infrastructuur en een hogere inflatie die de Fed dwingt zich meer hawkish op te stellen, zal dollarsterkte in de hand werken. Indien de divergentie in het herstel van de ontwikkelde landen minder is door een snellere uitrol van vaccins of als het Amerikaans herstel zwakker is dan ingeschat door de markten en de Federal Reserve meer dovish is dan verwacht, dan zal de dollar verzwakken.