Triodos Bank sluit zich aan bij de Net-Zero Banking Alliance

Triodos Bank treedt als een van de eerste banken in België toe tot de Net-Zero Banking Alliance (NZBA) die zopas door de Verenigde Naties is bijeengeroepen. Dit nieuwe verbond legt de basis voor de grote, maar cruciale uitdaging waarvoor de mondiale bankgemeenschap vandaag staat. In 2020 heeft Triodos Bank via haar verschillende beleggingsfondsen duurzame energieprojecten en energiebesparingsprojecten gefinancierd waarmee het equivalent van meer dan 5,7 miljard autokilometers is vermeden.

Met deze nieuwe alliantie gaat de duurzame en ethische bank dus opnieuw een stap verder en versterkt het haar ambities om het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Triodos Bank ondertekent als een van de eerste banken in België de Net-Zero Banking Alliance (NZBA) die de VN zopas in het leven heeft geroepen.

De ethische en duurzame bank onderstreept zo haar inzet om de klimaatverandering aan te pakken met operationele en kredietverleningen. Banken die zich hiertoe verbinden, ambiëren namelijk om de emissies van hun kredietportefeuilles en van de beleggingen via hun fondsen in overeenstemming te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.