Hoe te ontsnappen uit de schuldenval: lessen uit het verleden

De overal toenemende overheidsschuld heeft de vraag doen rijzen hoe de schuld in de toekomst weer kan worden teruggedrongen. De hoge overheidsschuld lijkt ook een belemmering te zijn voor de centrale banken om uit de ultralage rentetarieven en de kwantitatieve versoepeling te stappen. Historische precedenten en voorstellen zijn onder meer bezuinigingen, haircuts en het opwekken van inflatie. Elke manier heeft voor- en nadelen, waaronder onzekerheid over effecten en neveneffecten.

In bijgaande studie benaderen Thomas Mayer en Gunther Schnabel van het Flossbach von Storch Research Institute de kwestie vanuit een historisch perspectief, op basis van casestudies van prominente benaderingen van schuldreductie. Zij analyseren de schuldreductie door economische soberheid in Italië, de hyperinflatie in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, de inflatie in Argentinië sinds de jaren tachtig, de munthervorming in Duitsland na WO II, en de financiële repressie in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk na WO II.

Tenslotte bespreken zij Ronald McKinnon's volgorde van economische en financiële liberalisering alsmede het Chicago Plan in combinatie met de invoering van digitale valuta's van centrale banken als een optie voor de toekomst.