Bedrijven moeten nu handelen om sneller vooruitgang te boeken op weg naar een duurzame toekomst

door Jennie Galbraith, Head of Environment, Social and Governance (ESG), BAT

Bedrijven bevinden zich in een unieke positie om hun middelen en expertise in te zetten om een aantal van 's werelds grootste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid te helpen aanpakken. Hier bespreekt Jennie Galbraith, hoofd van ESG bij BAT, een van 's werelds grootste bedrijven in consumptiegoederen, de noodzaak voor bedrijven om nu te handelen om het tempo van de vooruitgang te versnellen.

Een actieve benadering van duurzaamheid is niet nieuw voor BAT. We richten ons al meer dan 20 jaar op belangrijke milieu- en sociale kwesties en we erkennen dat we ons moeten blijven aanpassen en ontwikkelen om voorop te blijven lopen.

Nu de planeet in de greep is van een klimatologische noodsituatie en de negatieve impact van de COVID-19 pandemie over de hele wereld voelbaar is, is dit het moment voor bedrijven om hun duurzaamheidsambities een stap verder bij te stellen.

Begin 2020 hebben we de nieuwe bedrijfsstrategie en het nieuwe doel van BAT gelanceerd, genaamd A Better Tomorrow™. Centraal in ons doel staat het verminderen van de impact van onze activiteiten op de gezondheid. Hoe? Door volwassen consumenten een reeks producten te b

ieden die plezierig zijn, maar minder risico's met zich meebrengen dan het blijven roken van sigaretten . Onze strategie is ook duidelijk gericht op ESG-prioriteiten, waaronder het aanpakken van klimaatverandering en uitstekend milieubeheer, het realiseren van een positieve sociale impact, en het zorgen voor een solide corporate governance. Hierdoor staat duurzaamheid centraal bij alles wat we doen en willen we gezamenlijke waarde creëren voor al onze belanghebbenden.

Maar verbintenissen alleen zijn niet genoeg. Die moeten worden ondersteund door duidelijke en meetbare doelstellingen en acties. Wij hebben al een aantal belangrijke ESG-doelstellingen, zoals koolstofneutraal worden2 tegen 2030. Alleen al in 2020 hebben wij de uitstoot van onze activiteiten met 30,9% verminderd.

Wij hebben ook toezeggingen gedaan om alle plastic verpakkingen tegen 2025 herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar te maken en om ervoor te zorgen dat onze toeleveringsketen voor tabak tegen 2025 vrij van kinderarbeid is. In 2021 hebben we ambitieuze nieuwe doelstellingen toegevoegd: tegen 2030 100% hernieuwbare elektriciteit op onze bedrijfslocaties; de hoeveelheid gerecycled water verhogen tot 30%; alle locaties laten certificeren door de Alliance for Water Stewardship; en tegen 2025 op 100% van onze bedrijfslocaties geen afval meer storten.

Net Zero. Kunnen we nog verder gaan?

Om de vooruitgang echt te versnellen, moeten bedrijven verder kijken dan de activiteiten die ze rechtstreeks controleren, want daar kan een deel van hun grootste impact liggen.

Bij BAT vertegenwoordigen de emissies van onze toeleveringsketen ongeveer 90% van onze totale CO2-voetafdruk. Daarom hebben we onszelf in 2021 een nog ambitieuzere doelstelling opgelegd: tegen 2050 willen we koolstofneutraal zijn in onze waardeketen. De breedte van onze middelen en ervaring, en de schaal van onze wereldwijde activiteiten, betekent dat we veel te bieden hebben.

BAT is actief in meer dan 180 markten, met zeven R&D- en 79 productielocaties. Onze uitgebreide wereldwijde toeleveringsketen omvat zo'n 30.000 leveranciers en meer dan 84.000 boeren die rechtstreeks onder contract staan. Samenwerken met leveranciers en boeren is belangrijk voor het opbouwen van klimaatbestendige bedrijven voor de toekomst.

Merken met een doel

Als een bedrijf zijn duurzaamheidsambities effectief wil afstemmen op zijn bedrijfsstrategie, moet het zijn producten en diensten koppelen aan zijn duurzaamheidsambities en zijn consumenten meenemen op de reis met hen.

Zo schrappen wij bijvoorbeeld plastic voor eenmalig gebruik uit onze verpakkingen en voeren wij regelingen in voor onze consumenten om elektronische productapparaten te kunnen terugbrengen. Dit jaar kondigden wij met trots aan dat ons Vuse-product het eerste koolstofneutrale vape-merk ter wereld is geworden .

Als merkleider is dit het juiste om te doen. Het laat verder zien hoe we een portfolio van wereldwijde merken aan het opbouwen zijn met een doel voor de toekomst als onderdeel van onze visie voor A Better TomorrowTM. A Better TomorrowTM

We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om onze planeet en het milieu te beschermen.

Het bedrijfsleven kan en moet de waarden van een groene economie omarmen en doorgaan met het versnellen van de vooruitgang naar een duurzame toekomst. Door samen te werken kunnen we allemaal oplossingen helpen ontwikkelen om een blijvende verandering teweeg te brengen en A Better Tomorrow™ voor iedereen te creëren.