DWS: Stijging Amerikaanse tienjaarsrente overvalt markten

Luister naar de obligatiemarkt, hoor je oude rotten op Wall Street vaak zeggen. Als het aankomt op welke richting de Amerikaanse economie opgaat, kun je vaak beter vertrouwen op de collectieve wijsheid van handelaren op deze markt dan op economen. Maar helaas is het soms moeilijk te doorgronden wat de obligatiemarkt ons nu daadwerkelijk wil vertellen, aldus Jörn Wasmund, hoofd fixed income bij vermogensbeheerder DWS.

“Neem bijvoorbeeld de sterke stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente na de Fed-vergadering van vorige week. Het opkoopprogramma wordt iets sneller afgebouwd dan verwacht. Zo'n aankondiging zou normaliter alleen een stijging van de rentes op kortlopend papier tot gevolg moeten hebben. De tweejaarsrente op staatsobligaties is maar matig opgelopen”, aldus Wasmund

Wat is er nu echt aan de hand? Nominale obligatierentes bestaan uit reële rentes en inflatieverwachtingen. De Amerikaanse tienjaarsrente en inflatieverwachtingen – gemeten aan de hand van break-even inflatie – gingen tussen de zomer van 2020 en maart dit jaar allebei omhoog. In deze periode stegen de reële rentes ook – hoewel ze nog altijd diep in de min noteren.

Na de bijeenkomst van het Fed prijsden de markten een vervroegd einde van het soepele monetaire beleid in. Daarnaast zijn de inflatieverwachtingen toegenomen, hoewel deze minder invloed hebben op de stijging van total yields dan de stijging van reële rentes.

Zouden andere factoren, zoals het tijdpad voor de uitgifte van nieuwe staatsobligaties, ook van invloed zijn? "Ten dele maar", stelt Wasmund, “omdat je ervan uit kunt gaan dat beleggers deze factoren al hebben ingeprijsd."

De Amerikaanse obligatiemarkt lijkt dus enigszins overvallen door de vastgelopen begrotingsdiscussie en al het politieke gesteggel rond het schuldenplafond, zegt Wasmund. "Alles wijst nu op lagere overheidsuitgaven. Er worden minder staatsobligaties uitgegeven en de rentes koersen lager. Een paar weken geleden had niemand dat nog echt voorzien. De verzekering tegen het alarmerende scenario dat de Amerikaanse overheid niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, is slechts met een aantal basispunten gestegen. Het blijft vooralsnog allemaal een raadsel", besluit Wasmund.

Amerikaanse rente