ING Beleggersbarometer - oorlog en inflatie werpen donkere schaduw op de beleggersmarkt

De ING-beleggersbarometer crasht in maart. Zowel de conjunctuurperspectieven als de beursverwachtingen zijn fors verslechterd en de risico-aversie neemt toe. Toch lijken jongere beleggers dit als een koopopportuniteit te zien. De oorlog in Oekraïne blijft de gemoederen beroeren en 60% van de beleggers ziet de geopolitieke toestand nog verslechteren. In die omstandigheden is het niet verwonderlijk dat bijna de helft van de Belgische beleggers het een goed moment vindt om goud te kopen.

De ING-beleggersbarometer crasht in maart 2022 naar amper 66 punten. De neerwaartse beweging was al ingezet in de tweede helft van februari, maar het gemiddelde voor die maand kwam nog altijd op 89 punten uit, wat ook al een eind onder het neutrale niveau van 100 punten lag. De oorlog heeft duidelijk voor onzekerheid en angst gezorgd bij de Belgische beleggers. Amper 17% van de ondervraagden ziet het economisch klimaat in de komende drie maanden verbeteren, terwijl liefst 61% denkt dat de conjunctuur zal verslechteren.

"We moeten al teruggaan naar de start van de pandemie om dergelijke pessimistische conjunctuurverwachtingen te zien. Ook de hoge inflatie speelt wellicht een rol in de bedrukte stemming van de beleggers. Zo zegt niet minder dan 45% van de beleggers dat de financiële toestand van zijn gezin verslechterd is, het hoogste cijfer sinds de start van de enquête in 2004.”

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België Bijna 40% van de jongere beleggers ziet het zitten om nu meer risico te nemen

Ook de beursverwachtingen branden op een laag pitje. Amper 19% van de beleggers ziet de beurs in de komende drie maanden aantrekken. Tegenover deze kleine groep optimisten staan 58% beleggers die de beurs in de nabije toekomst terrein zien verliezen. In die omstandigheden is het niet verrassend dat de risico-aversie sterk toeneemt. Zo ziet 46% van de beleggers het nu niet zitten om in risicovolle sectoren te beleggen, terwijl 24% het juist wel opportuun vindt om dit te doen.

Voor minder risicovolle sectoren is er niet veel meer enthousiasme: voor 27% is het een goed moment om hierin te beleggen, voor 34% een slecht moment. Jongere beleggers (< 35 jaar), die zich in het begin van de pandemie ook al meer kooplustig getoond hadden, lijken de huidige onzekerheid eerder als een koopopportuniteit te beschouwen. Zo denkt 39% dat het een prima moment is om in risicovolle sectoren te beleggen en 38% ziet momenteel ook wel een belegging in minder risicovolle sectoren zitten.

Bijna de helft van de beleggers vindt het een goed moment om in goud te beleggen

Jongeren lijken overigens ook sneller te schakelen op de financiële markten. Waar 13% van de beleggers zeggen dat ze door de oorlog in Oekraïne wijzigingen hebben aangebracht in hun portefeuille, bedraagt dat percentage bij de jongeren liefst 24%. Bovendien overweegt bij de jonge beleggers nog eens 34% zijn portefeuille te herschikken door de gebeurtenisssen in Oost-Europa, terwijl het voor de totale groep beleggers om 23% gaat.

“In tijden van oorlog denken plots heel wat beleggers aan goud als veilige haven en dat is nu niet anders. Al zal ook de hoge inflatie wel een rol spelen." Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België: Momenteel zegt 17% van de beleggers dat ze goud in portefeuille hebben, zij het onder de vorm van fysiek goud, goudtrackers of aandelen van goudmijnen. Maar dat percentage zou kunnen toenemen, want 46% van de beleggers denkt dat het nu een goed moment is om in goud te beleggen. Amper 14% is de tegenovergestelde mening toegedaan.